(Foto: Oleksandr Horodylovskyi)

Vastavalt Eesti haridus- ja teadusministeeriumi juhistele on meie kehtiv stsenaarium

B - Kogukonnas on nakatumise klastrid; nakatumine tõusnud, kuid kontrollitav.

2+2 põhimõte; siseruumide täituvus kuni 50%, maski kandmise kohustus.

EMKTS töötab soovitavalt kontaktõppel. Kui üliõpilane vajab distantsõpet (veebipõhine), on tal kohustus informeerida sellest Seminari dekaani hiljemalt teisipäeva hommikul enne õppesessiooni algus.


Kui kehtivad stsenaariumid D või C, siis toimuvad kõik EMKTS loengud veebipõhiselt.
Kui kehtivad stsenaariumid B või A, siis EMKTS loengud toimuvad veebipõhiselt üksnes juhul, kui üliõpilased selleks dekaanile soovi avaldavad.

Allpool on ülevaade Eesti haridus- ja teadusministeeriumi antud Covid-19 puudutavatest kutse- ja kõrgkoolide kohta käivatest haridusalastest stsenaariumidest, koos EMKTS vastavate otsustega.


HARIDUSSÜSTEEMI STSENAARIUMID

Haridus- ja Teadusministeerium 30. detsember 2020
https://www.hm.ee/sites/default/files/stsenaariumid_30.12_est.pdf

EMKTS Rektori nõukogu, 5. jaanuar 2021


A - Kogukonnas SARS-CoV-2 levik puudub või on minimaalne.

Õppetöö toimub tavapäraselt. Kui klassis või õpperühmas keegi haigestub, suunatakse temaga kokku puutunud 14 kalendripäevaks distantsõppele.

2+2 põhimõte; siseruumide täituvus kuni 50%.

EMKTS töötab kontaktõppel. Distantsõpe: veebipõhine osalemine on avatud neile, kel on haiguse sümptomid, kes on lähikontaktis haigega või kes elavad piirkonnas, kust reisimine ei ole võimalik. Kui üliõpilane vajab distantsõpet (veebipõhine), on tal kohustus informeerida sellest Seminari dekaani hiljemalt teisipäeva hommikul enne õppesessiooni algus.

____________________________________________________________________

B - Kogukonnas on nakatumise klastrid; nakatumine tõusnud, kuid kontrollitav.

2+2 põhimõte; siseruumide täituvus kuni 50%, maski kandmise kohustus.

EMKTS töötab soovitavalt kontaktõppel. Kui üliõpilane vajab distantsõpet (veebipõhine), on tal kohustus informeerida sellest Seminari dekaani hiljemalt teisipäeva hommikul enne õppesessiooni algus.

____________________________________________________________________

C – Kogukonnas on nakatumise levik väljaspool klastreid; nakatumine tõusnud ja raskesti kontrollitav.

Kõrgkooli õppetöö jätkub, 2+2 põhimõte; ruumi täituvus kuni 50%, maski kandmise kohustus.

EMKTS töötab soovitavalt distantsõppel, aga üliõpilased võivad soovi korral osaleda klassiruumides. Ühiselamus ööbimine ei ole soovitatav, kuid vajadusel saab teha majahalduriga erikokkuleppe.

____________________________________________________________________

D - Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud; nakatumine tõusnud, nakatumine kontrollimatu.

Õpperuumides viibimise keeld.

EMKTS töötab ainult distantsõppel.

____________________________________________________________________

Kui kehtivad stsenaariumid D või C, siis toimuvad kõik EMKTS loengud veebipõhiselt.
Kui kehtivad stsenaariumid B või A, siis EMKTS loengud toimuvad veebipõhiselt üksnes juhul, kui üliõpilased selleks dekaanile soovi avaldavad.