Õppenõukogu korraldab seminari õppetegevust. Õppenõukogu korraldab teaduskonna õppetegevust, kinnitab õppekavad ja õppekorralduseeskirja, võib teha rektorile ettepaneku üliõpilaste eksmatrikuleerimiseks, asutab töögruppe teaduskonna eesmärkide saavutamiseks. Õppenõukogu koosolekuid kutsub kokku ja juhatab dekaan.

Õppenõukogu koosneb järgmistest seminari juhtidest ja esindajatest:

Dekaan: Mark Nelson
Rektor: Külli Tõniste
EMK superintendent: Robert Tserenkov
Õppekorralduse assistent: Rein Laaneser

Õppejõudude esindajad:
Douglas Robb Childress
Taavi Hollman
Rein Laaneser
Anne Saluraid
Tatjana Semjonova
Tetyana Radomska
Üllas Tankler
Meeli Tankler
Taavet Hindrek Taimla

Üliõpilaste esindajad:
Mai Unt
Ragnar Lainesaar
Ain Vares
Marius-Kaleb Lanberg

Tõlkide esindajad:
Tarmo Lilleoja
Kaja Rüütel
Marina Rütkinen

Tööpakkumine

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar pakub tööd Infotehnoloogia Spetsialistile

Infotehnoloogia spetsialisti töö sisuks on EMKTS-i IKT-valdkonna arendamine ja haldamine.

Koormus 0,5.

Huvi korral saada oma CV ja haridust tõendavad dokumendid aadressile seminar@emkts.ee

Loe lähemalt >>