Õppenõukogu korraldab seminari õppetegevust. Õppenõukogu korraldab teaduskonna õppetegevust, kinnitab õppekavad ja õppekorralduseeskirja, võib teha rektorile ettepaneku üliõpilaste eksmatrikuleerimiseks, asutab töögruppe teaduskonna eesmärkide saavutamiseks. Õppenõukogu koosolekuid kutsub kokku ja juhatab dekaan.

Õppenõukogu koosneb järgmistest seminari juhtidest ja esindajatest:

Dekaan: Mark Nelson
Rektor: Külli Tõniste
EMK superintendent: Robert Tserenkov
Õppekorralduse assistent: Rein Laaneser

Õppejõudude esindajad:
Douglas Robb Childress
Taavi Hollman
Rein Laaneser
Anne Saluraid
Tatjana Semjonova
Tetyana Radomska
Üllas Tankler
Meeli Tankler
Taavet Hindrek Taimla

Üliõpilaste esindajad:
Mai Unt
Ragnar Lainesaar
Ain Vares
Marius-Kaleb Lanberg

Tõlkide esindajad:
Tarmo Lilleoja
Kaja Rüütel
Marina Rütkinen

Toetame ukrainlasi

lipp

Pakume Ukraina sõjapõgenikele
õppimisvõimalust

Loe lähemalt!