Õppeaasta kestab augusti lõpust juuni alguseni ja jaguneb sügis- ja kevadsemestriks. Igas kuus on üks sessioon, kokku 11 sessiooni aastas. Iga sessioon kestab 4 päeva: kolmapäevast laupäevani. Kõik kolm kursust õppivad koos vaid augusti, detsembri ja juuni sessioonil. Teistel sessioonidel õpib üks kursus eraldi või koos ühe teise kursusega.

 
Nädalate kava 2020/2021 näitab mis nädalatel toimub semestri lõikes õppetöö. Sügissemester algab augusti lõpust ja kestab kuni jaanuarini. Kevadsemestri esimene sessioon on jaanuaris ja viimane juunis. Juunis lõppeb ka õppeaasta. Juulis on seminari suvepuhkus ja õppesessioone ei toimu.

Nädalate kava 2021/2022

Tunniplaan

Tunniplaani vaatamiseks on kaks võimalust: tabeli kujul või ÕIS keskkonnas.

Tunniplaani tabel näitab õppeaineid, mis toimuvad sessiooni lõikes. Faili igal lehel on ühe sessiooni tunnikava.

Rühmade tunniplaanid (Tahvel keskkonnas)

Teoloogia ja misjon

Jumala kohta õppimine on teoloogia süda.
Misjon viib elumuutva kogemuse Jumalaga maailmale meie ümber.


Meie teoloogia ja misjoni õppekava on 3-aastane (180 EAP) rakendusliku kõrghariduse programm, mille lõpetamine annab bakalaureusekraadi. Soovime aidata sul paremini Jumalat tundma õppida ning valmistuda selleks, et maailm võiks Teda sinu kaudu kogeda.

Praktiline teoloogia põhikursus hõlmab ühe aasta jagu kursuste lõpetamist (miinimum 45 EAP) teoloogia ja misjoni õppekava raames. Need kursused annavad alusteadmisi kristlikust teoloogiast, Piiblist ja piibliõppest, samuti põhioskusi, et õpitut rakendada oma koguduses ja ühiskonnas. Rohkem infot Praktiline teoloogia programmi kohta leiad siit.

Teoloogia ja misjoni õppekava püüab hoida tasakaalu, arendades ühelt poolt sinu arusaama Jumalast nii nagu see on Piiblis ilmutatud ning sajandite jooksul teatud ja kogetud, ning teiselt poolt sinu võimekust jagada Jumalast oma kogukonnas ja laiemalt maailmas, arvestades iga kogukonna vajadusi ja kultuurilist konteksti.

Meie õppekava on loodud kolme põhiteema ümber:

DSC 0413 edited 1Udm 300px

Süstemaatiline teoloogia ja kirikuajalugu (64 EAP)

– õpi paremini mõistma seda, kes on Jumal ja kuidas on Temast aru saanud usklikud erinevatel aegadel ja erinevates kohtades. Siia kuuluvad ained nagu:

Süstemaatiline teoloogia I & II – mida kristlased tegelikult usuvad?
Kirik valgustusajastust tänapäevani – kuidas on kirik arenenud muutuvas maailmas?
Konfessiooniõpetus – mis on erinevatel kirikutel ühist? Kuidas oleme erinevad?
Eetika – kuidas teeme moraalseid otsuseid?
Apologeetika – kuidas vastata keerulistele küsimustele oma usu kohta?
Sissejuhatus missioloogiasse – mis on kiriku missioon?
Kultuuriantropoloogia misjoni kontekstis – kuidas teha misjonit unikaalsetes kultuurilistes kontekstides?
ja palju muud!

20190307 172835 RUS group 300px

Piibliõpe (57 EAP)

– õpi tundma Piiblit sügavamal tasandil, eesmärgiga selle sõnumit teistega jagada. Siia kuuluvad ained nagu:

Vana ja Uue Testamendi ülevaade – kuidas areneb ühendav päästesõnum läbi Piibli?
Induktiivne piibliõpe: Markuse, 2. Moosese and Rooma kiri – õpi jälgima Piibli raamatute süžeesid, et neid sügavamalt mõista
Vana Testamendi prohvetid – mida räägivad need Vaimuga täidetud inimesed meile täna?
Jeesus evangeelimides – õpi Jeesust tundma täiesti uuel viisil
Piibli hermeneutika I & II – kuidas uurida Piiblit terviklikult ja ustavalt?
Uue Testamendi kreeka keel I & II – hinda Piiblit uuel viisil, lugedes seda Uue Testamendi algkeeles
ja palju muud!

EMKTS Lopuaktus 2018 U Tankler DSC 7059 300px

Praktiline teoloogia (96 EAP)

– omanda tööriistad ja arenda oskusi, et viia evangeeliumisõnum inimesteni sinu ümber. Siia kuuluvad ained nagu:

Evangelism & jüngerlus – kuidas tuua inimene kasvavasse usuelusse?
Hingehoid ja nõustamine – kuidas aidata sõpra, kel on raske?
Vaimulik kujunemine I-VI – esimene prioriteet: kuidas kasvan Jumalale lähemale?
Jumalateenistuse teoloogia – kuidas jumalateenistused Jumalat austavad?
Diakooniatöö alused – kuhu sobitub vaeste aitamine Jumala missioonis?
Elukestev õpe koguduses – kuidas edendada kogudust, mis kasvab sügavamale oma usu mõistmises?
Homileetika I & II – kas minust võiks saada jutlustaja?
Pastoraalse juhtimise alused – mida on vaja eduka koguduse juhtimiseks?
Teenimistöö välipraktika I-III – saa kogemusi ja julgust, et Jumalat teenida
ja palju muud!

Pakume teoloogia ja misjoni programmi kolmes paralleelses õppekavas vastavalt õpilase eelistatud keelele: eesti (õppekava kood 121657), inglise (121658) või vene keeles (121659).

Õppekava sisaldab ka üldaineid, valikaineid ja diplomitöö või -projekti tegemist. Täieliku õppekavaga saab tutvuda eesti ja inglise keeles Seminari õppeinfosüsteemis TAHVEL. Venekeelse õppekavaga saab tutvuda siin.

Kui see õppeprogramm su südant kõnetab, siis siin saad täita avalduse sisse astumiseks.

1.   ÜLDSÄTTED

1.1. Õppekorralduseeskiri on Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari (edaspidi seminar) õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleeriv põhidokument.

1.2. Eeskirja järgimine on kohustuslik kõigile seminari õppejõududele, töötajatele ning üliõpilastele.

1.3.Õppekorralduseeskiri kinnitatakse seminari õppenõukogu poolt. Muudatused ja täiendused kinnitab õppenõukogu.

1.4. Rektori nõukogul on õigus kehtestada täiendavaid õppetööd reguleerivaid eeskirju.

EMK Teoloogiline Seminar toetab üliõpilasi nõustamisega järgmiste küsimuste puhul:

Õppenõustamine, mille eesmärgiks on aidata üliõpilasi õppekavasse puutuvas ja üldistes õppekorralduse küsimustes.
Nõustab õppekorralduse assistent, teisipäevast reedeni kell 10.00-14.00.
Tel: 66 88 467, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

VÕTA nõustamine, mille eesmärgiks on varasemate õpi- ja erialase töökogemuse arvestamisega seotud küsimustega tegelemine.
Nõustavad õppekorralduse assistent, tel: 66 88 467, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja dekaan Mark Nelson, tel: 66 88 462, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Vajadusel on võimalik üliõpilastele pakkuda psühholoogilist nõustamist nii seoses õpingute kui eraelu küsimustega. Selleks tuleks pöörduda hingehoiu ja nõustamise õppejõu dr Meeli Tankleri poole e-posti teel: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

1. Ainete deklareerimine

Ainete deklareerimine toimub ÕIS keskkonnas iga semestri alguses. Ained lisatakse sama rühma (kursuse) tudengitele automaatselt. Valikained ei lisandu automaatselt, need tuleb ise deklareerida oma õppekavast.

Tudengid, kes õppivad osakoormusega või eksternina peavad ise deklareerima ÕIS süsteemis aineid, mida nad kavatsevad võtta.

Varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) hindamise ja arvestamise kord

I Üldsätted

1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) aluseks on Eesti Vabariigi Kõrgharidusstandard peatükk 4.

 2. Käesolev kord reguleerib õpitulemuste arvestamist EMK Teoloogilises Seminaris õppides, arvestades üliõpilase varasemaid õpinguid ja töökogemust.

3. VÕTA taotluse protsess on tasuline. VÕTA taotlusi tasustatakse 1 EAP tasumääraga. Tasumäär kehtib ühe diplomi/tunnistuse/täiendkoolituse/ töökogemuse hindamisel 10 EAP ulatuses.

4. VÕTA toimub individuaalse hindamise korras.

Üliõpilaste õppeteenustasu 2021/22 õppeaastal on 2050 € õppeaastas.

Eesti residentidest tudengid võivad esitada avalduse rektori nõukogule stipendiumi taotlemiseks esimese õppeaasta alguses, samuti iga järgneva õppeaasta alguses. Teisel ja järgneval aastal võib tudeng taotleda stipendiumi, kui ta on täitnud õppekava vähemalt 75% ulatuses ja osaleb jätkuvalt aktiivselt koguduse töös. Stipendiumi saamise üle otsustab rektori nõukogu, kes arvestab tudengi majanduslikku vajadust, akadeemilist edasijõudmist ja aktiivsust koguduse töös. Stipendiumi määrad on alljärgnevad:

  • Metodisti stipendium 1000 €
  • Oikumeeniline stipendium 525 €.

Üksikute õppeainete võtmisel rakendub ühe ainepunkti (EAP) tasumäär 32 €.

Muudatused järgneva õppeaasta õppeteenustasus avaldatakse seminari kodulehel hiljemalt jooksva õppeaasta märtsikuu jooksul.

RIiklik vajaduspõhine õppetoetus

Alates 2013/2014. õppeaastast toetab riik vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhine õppetoetus on kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega.

Alates 2016/2017. õppeaastast saavad vajaduspõhist õppetoetust taotleda ka üliõpilased, kes immatrikuleeriti enne 2013/2014. õppeaastat.

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng:

kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine;
kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 523 eurot.

Loe lähemalt Haridusministeeriumi portaalis

 

Vajaduspõhine eritoetus

Alates 2014/2015. õppeaasta kevadsemestrist on tudengitel võimalik taotleda vajaduspõhist eritoetust 135 eurot kuus.

Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud neile üliõpilastele, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud.

Alates 2016/2017. õppeaastast on võimalik taotleda vajaduspõhist eritoetust ka üliõpilastel, kes on immatrikuleeritud enne 2013/2014. õppeaastat.

Vajaduspõhist eritoetust määravad ja maksavad õppeasutused, kes küsivad taotlejatelt vajadusel lisadokumente.

Informatsiooni vajaduspõhise eritoetuse kohta saab õppeasutustest.