Õppenõukogu korraldab seminari õppetegevust. Õppenõukogu korraldab teaduskonna õppetegevust, kinnitab õppekavad ja õppekorralduseeskirja, võib teha rektorile ettepaneku üliõpilaste eksmatrikuleerimiseks, asutab töögruppe teaduskonna eesmärkide saavutamiseks. Õppenõukogu koosolekuid kutsub kokku ja juhatab dekaan.

Õppenõukogu koosneb järgmistest seminari juhtidest ja esindajatest:

Dekaan: Mark Nelson
Rektor: Külli Tõniste
EMK superintendent: Robert Tserenkov
Õppekorralduse assistent: Rein Laaneser

Õppejõudude esindajad:
Douglas Robb Childress
Taavi Hollman
Rein Laaneser
Anne Saluraid
Tatjana Semjonova
Tetyana Radomska
Üllas Tankler
Meeli Tankler
Taavet Hindrek Taimla

Üliõpilaste esindajad:
Mai Unt
Ragnar Lainesaar
Ain Vares
Marius-Kaleb Lanberg

Tõlkide esindajad:
Tarmo Lilleoja
Kaja Rüütel
Marina Rütkinen

 

Eestseisus on seminari kõrgeim kollegiaalne juhtimisorgan.

Bishop Christian Alsted
Ühinenud Metodisti Kiriku Põhja-Euroopa Keskkonverentsi piiskop

Dr. Wm. Randall Frye
Fountain City Ühinenud Metodisti Kogudus, vanempastor, USA

Scott Harmon

Dr. Thomas Harrison
Senior Pastor, Asbury UMC, Tulsa, OK

Soonjung Kwon

Ragnar Lainesaar
EMK Teoloogilise Seminari üliõpilasesindus

Marius-Kaleb Lanberg
EMK Teoloogilise Seminari üliõpilasesindus

Dr. John D. Landis
Midlandi Ühinenud Metodisti Kogudus, vanempastor

Mrs Reidun Larsen
Norra Ühinenud Metodisti Kirik

Amos Nascimento

Mark Nelson
EMK Teoloogiline Seminari dekaan

​Gregg Okesson

Jeanie Reimer

Kimberly Reisman

Mary-Ann Smith
Asbury Ühinenud Metodisti Kogudus, Tulsa, OK

Taavet Taimla​
EMK Teoloogilise Seminari õppejõud

Robert Tserenkov​
Eesti Metodisti Kiriku superintendent

Dr. Külli Tõniste​
EMK Teoloogilise Seminari rektor

Mai Unt​
EMK Teoloogilise Seminari üliõpilasesindus

Rev Peter Van Eys
Glendale Ühinenud Metodisti Kogudus, Nashville TN, vanempastor

Ain Vares
EMK Teoloogilise Seminari üliõpilasesindus

 

Robert Tserenkov
Eesti Metodisti Kiriku superintentent
robert.tserenkov®emkts.ee

Külli Tõniste
Rektor
kulli.toniste®emkts.ee

Mark Nelson
Dekaan
mark.nelson®emkts.ee

Maiu Mäevere
Raamatupidaja
maiu.maevere®emkts.ee

 

Maiu Mäevere
Raamatupidaja, raamatukogu juhataja
maiu.maevere®emkts.ee

Rein Laaneser
Õppekorralduse assistent
rein.laaneser®emkts.ee

Marti Hollman
Helitehnik
marti.hollman®emkts.ee