Teoloogia ja misjon õppekava

Misjoni rõhutamine õppekava konkreetse fookusena tähistab teadlikku suunitlust kiriku ja kiriklike institutsioonide avatusele ja valmisolekule kohaliku kogukonna (laiemalt ka kogu ühiskonna) erinevatel viisidel teenimiseks, arvesse võttes kultuurilist ja sotsiaalset konteksti ning kogukonna konkreetseid vajadusi.

Teoloogia ja misjoni õppekava on kolmeaastane teoloogilise rakendusliku kõrghariduse õppekava. Õppekava maht on 180 EAP, kusjuures suur rõhuasetus on praktikal. Õppekava annab laialdased baasteadmised teoloogiast, sidudes need praktiliste oskustega kristliku töö valdkonnas nii koguduses kui ka ühiskonnas. Ühendades teooria praktikaga ja pakkudes võimalusi igakülgseks isiksuslikuks arenguks, varustab õppekava üliõpilased teoreetiliste ja praktiliste oskustega töötamaks vaimulikena ja kutsetöötajatena töökohtadel, mis eeldavad teoloogilisi baasteadmisi. 

Teoloogia ja Misjon õpe toimub paralleelselt kolmes erineva keelega õppekavas, vastavalt üliõpilase keelele: Eesti keeles (õppekava kood 121657), inglise keeles (121658) ja vene keeles (121659).

Eesti keelne õppekava on kättesaadav Seminari õppeinfosüsteemis TAHVEL 

Aastane teoloogia põhikursus

Alternatiivina teoloogilise kõrghariduse omandamisele pakume võimalust läbida ka ainult aastane praktilise teoloogia põhikursus
Praktilise teoloogia põhikursuse eesmärk on anda algteadmisi kristliku teoloogia mõistmiseks ja piibliuurimiseks ning oskusi saadud teadmiste ja kogemuste rakendamisel oma koguduses ning ühiskonnas.

Praktilise teoloogia põhikursuse õppekava ainete kaupa leiate siit

Tööpakkumine

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar pakub tööd Infotehnoloogia Spetsialistile

Infotehnoloogia spetsialisti töö sisuks on EMKTS-i IKT-valdkonna arendamine ja haldamine.

Koormus 0,5.

Huvi korral saada oma CV ja haridust tõendavad dokumendid aadressile seminar@emkts.ee

Loe lähemalt >>