Seminari tööde vormistamise nõuded tuginevad rahvusvahelisele APA stiilile. Kokkuvõtlikult leiate infot kirjalike tööde vormistamise kohta EMKTS vormistamise juhendist (avaneb uues aknas). Juhend annab täpsemaid nõuandeid, mis on olulised kirjalike teoste kirjutamiseks seminaril.
Sealhulgas:
  • Diplomitööde koostamise põhimõtted
  • Autoriõigused ja plagiaat
  • Töö üldine formaat
  • Pealkirjade vormistamine
  • Sisukorra kasutamine
  • Allikale viitamine
  • Allikate loetelu töö lõpus
Kui teil tekivad vormistamise küsimused, mis ei ole juhendis käsitletud, palume võtta abiks allolevaid linke (inglise keeles). Samuti võite paluda abi sekretärilt või IT-juhilt. 

Plagiaati puhul kehtib (otsus võeti õppenõukogus vastu 14. jaanuaril 2015): 

  • Kui üliõpilase töös leidub märkimisväärses osas plagiaati, võib nõuda temalt töö ümberkirjutamist.
  • Kui plagiaati esineb aga suures ulatuses, võib nõuda aine (ainekursuse) uut läbivõtmist.
  • Kui üliõpilane vaidlustab õppejõu otsuse, saab ta pöörduda Rektori Nõukogu poole.

Lugemisraport Word failina on saadaval siit.

Linke APA stiili juhenditele:

APA viidete ja kasutatud allikate nimekirja koostamise abivahendid

APA ametlik juhend