Seminar pakub rakenduslikku kõrgharidust misjoni ja teoloogia erialal. Kõrghariduse omandamiseks tuleb läbida 3 aastane õppeprogramm, mis seob mitmekülgse teoreetilise baasi praktikaga ja toetab vaimulikku kasvamist. Võimalik on läbida ka üheaastane praktilise teoloogia põhikursus. Õppetöö toimub tsükliõppena üks kord kuus kolmapäevast laupäevani.

Teoloogiline Seminar on riiklikult akrediteeritud rakenduslik erakõrgkool

Õppima ootame kristliku koguduse liiget, kes:

 • otsib Jumala tahet oma elus
 • soovib uurida Piiblit lähemalt
 • laiendada oma teadmisi kirikust ja ühiskonnast
 • soovib ennast läbi väljakutsete arendada
 • tahab paremini teenida oma koguduses

Miks tulla õppima Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilisse Seminari?

Seminar pakub head oikumeenilist atmosfääri ja kultuurilist mitmekesisust, sest siin õpivad erinevatest konfessioonidest ja erinevatest rahvustest üliõpilased.

 • Akadeemilise õppe kõrval on suur osakaal erineva sisuga praktikal.
 • Tähtsal kohal on üliõpilase isikliku vaimuliku kujunemise toetamine osadusgruppide ja ühise teenimise kaudu.

Lisaks põhiõppejõududele õpetavad seminaris ka külalislektorid teistest kõrgkoolidest, kes esindavad teoloogilise mõtlemise mitmekesisust ja toovad endaga kaasa erinevate kultuuride kristliku teenimise kogemust.

Meie lõpetajad töötavad:

 • Vaimulikena erinevates konfessioonides
 • Kaplanitena sõjaväes ja vanglates
 • Mitmesugustes kristlikes organisatsioonides näiteks misjonitöö, diakooniatöö ja hingehoiu valdkonnas.
 • Teistes inimese heaolule suunatud asutustes näiteks sotsiaaltöö, laste- ja noortetöö sfääris.

 Ühine meiega ja võid õppida tundma Jumalat ja tema Kirikut ning osaleda Jumala misjonis.

Kas oled:

 • mõne kristliku koguduse aktiivne liige?
 • pühendunud Jumala teenimisele, kasutades Temalt saadud andeid?
 • pühendunud Kristuse jünger (mis väljendub ajas, mida kasutad Piibli õppimiseks, palveks ja teenimistööks koguduses)?
 • omandanud keskhariduse?
 • võimeline õppima ühes meie õppekeeles kõrgemal kesktasemel B2 (eesti, inglise või vene keel)?
 • valmis tegema tööd ja võtma vastutust, mida nõuab kõrghariduse omandamine?
 • valmis osalema Seminari kogukonna elus, alludes kristlikele standarditele ja distsipliinile?

Kui vastasid jaatavalt, siis oled teretulnud meie kogukonda! 

 

Õppetöö toimub tsükliõppena, kus auditoorne õpe toimub kord kuus kolmapäevast laupäevani, oluline osa on tudengi iseseisval õppel. Seminaris on võimalik õppida täiskoormusega, osakoormusega, eksternina.

Avaldused õppimiseks mitte Euroopa Liidu kodanikelt

EMKTS missioon on valmistada mehi ja naisi ette Jumala riigi teenimiseks nii Eestis kui Baltikumis laiemalt. Vastuvõtutingimuste täitmiseks peavad mitte Euroopa Liidu kodanikest avalduse esitajad omama piisavat toetusvõrgustikku ja partnersuhteid Eestis või mõnes teises Euroopa Liidu riigis. Mitte Euroopa Liidu kodanikust avalduse esitaja peab:

1. omama kehtivat Euroopa Liidu elamisluba, mis võimaldab tal elada õpingute ajal Euroopa Liidus

või

2. olema Vene Föderatsiooni, Ukraina või USA kodanik, kes esitab kirjaliku kokkuleppe mõne Eesti kristliku kogudusega, kes võtab vastutuse avalduse esitaja eest õpingute ajal.

Nimetatud kokkulepe peab sisaldama võimalust teenimistöö praktikaks vastavalt EMKTS õppekavale, pakkuma vaimulikku ja muud tuge, aitama kaasa kultuurilisele kohanemisele ning leidma vahendid Eestis elamiseks. Kliki siia, et laadida alla kirjaliku kokkulepe vorm.


EMKTS soovib meie üliõpilastele kindlustada parimad võimalikud tingimused, et valmistada neid ette kristlikuks teenimistööks, arvestades sealjuures meie õppekava olemust ning resursse. Kuna EMKTS ei paku pikaajalist majutust ja sesoonne õppeprogramm eeldab vaid neljal päeval kuus kohalolemist, peab avalduse esitajatel olema eelnevalt loodud piisavalt tugev kohalik toetusvõrgustik.

Alates 2020. aastast võtab EMKTS vastu üksnes neid mitte Euroopa Liidu kodanikest avalduse esitajaid, kelle puhul on täidetud vähemalt üks ülaltoodud kahest kriteeriumist. EMKTS toetab ajutise elamisloa saamist üksnes neile isikutele, kes vastavad ülaltoodud kriteeriumile 2.

Mitte Euroopa Liidu kodanikest avalduse esitajad, kes vastavad kriteeriumile 2, peavad esitama kõik vajalikud dokumendid ajavahemikul 1. märts kuni 30. aprill ning täitma kõik mitte Euroopa Liidu kodaniku kohta käivad formaalsused, et neil oleks võimalik alustada õppetööd augustis.