Seminar pakub rakenduslikku kõrgharidust misjoni ja teoloogia erialal. Kõrghariduse omandamiseks tuleb läbida 3 aastane õppeprogramm, mis seob mitmekülgse teoreetilise baasi praktikaga ja toetab vaimulikku kasvamist. Võimalik on läbida ka üheaastane praktilise teoloogia põhikursus. Õppetöö toimub tsükliõppena üks kord kuus kolmapäevast laupäevani.

Teoloogiline Seminar on riiklikult akrediteeritud rakenduslik erakõrgkool

Õppima ootame kristliku koguduse liiget, kes:

 • otsib Jumala tahet oma elus
 • soovib uurida Piiblit lähemalt
 • laiendada oma teadmisi kirikust ja ühiskonnast
 • soovib ennast läbi väljakutsete arendada
 • tahab paremini teenida oma koguduses

Miks tulla õppima Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilisse Seminari?

Seminar pakub head oikumeenilist atmosfääri ja kultuurilist mitmekesisust, sest siin õpivad erinevatest konfessioonidest ja erinevatest rahvustest üliõpilased.

 • Akadeemilise õppe kõrval on suur osakaal erineva sisuga praktikal.
 • Tähtsal kohal on üliõpilase isikliku vaimuliku kujunemise toetamine osadusgruppide ja ühise teenimise kaudu.

Lisaks põhiõppejõududele õpetavad seminaris ka külalislektorid teistest kõrgkoolidest, kes esindavad teoloogilise mõtlemise mitmekesisust ja toovad endaga kaasa erinevate kultuuride kristliku teenimise kogemust.

Meie lõpetajad töötavad:

 • Vaimulikena erinevates konfessioonides
 • Kaplanitena sõjaväes ja vanglates
 • Mitmesugustes kristlikes organisatsioonides näiteks misjonitöö, diakooniatöö ja hingehoiu valdkonnas.
 • Teistes inimese heaolule suunatud asutustes näiteks sotsiaaltöö, laste- ja noortetöö sfääris.

Põhilised seminari vastuvõtutingimused on kristlikku kogudusse kuuluvus, keskkoolitõend ja õppekeele tundmine B2 tasemel. Me ootame eelkõige õppima töötegijaid koguduses, kes soovivad arendada oma teenimist ja võimendada oma mõju laiapõhjalise kristlikku kõrgharidusega. Üliõpilaskandidaadilt soovime näha avatust õppida ja motivatsiooni saadud teadmisi kristlikus teenimises rakendada. 

Õppetöö toimub tsükliõppena, kus auditoorne õpe toimub kord kuus kolmapäevast laupäevani, oluline osa on tudengi iseseisval õppel. Seminaris on võimalik õppida täiskoormusega, osakoormusega, eksternina.

Sisseastuja esitab seminari meilile seminar(at)emkts.ee:

 1. Seminari vormil avalduse. Avaldus on täidetaval pdf vormil: palun lae avaldus alla, salvesta, täida ja saada. Avaldusele tuleb täita pastori andmeid kogudusest, kus sisseastuja teenib. Pastori soovituse seminari vormi saadab seminar otse pastorile. Soovituse annab selle koguduse vaimulik, kus üliõpilaskandidaat käib ja teenib. Soovitaja võtab endale vastutuse toetada üliõpilase vaimulikku kujunemist õppeaja jooksul. Soovitaja kohustab seminarile teada anda, kui tudeng lahkub kogudusest.
 2. Keskharidust tõendava diplomi koopia või skaneeritud PDF faili
 3. Isikut tõendava dokumendi koopia või skaneeritud PDF faili
 4. Elektroonilise dokumendifoto (jpg formaadis)

Eestis on võimalik õppida aastase ajutise elamisloa alusel või ajutise elamisloa õiguse alusel (EU-kodanikud). Seminari õppima asuval välismaalasel tuleb ise seista kõigi Eestisse saabumise ja viisaga seotud toimingute sooritamise eest. Vajadusel väljastab õppesekretär tõendeid üliõpilase õppima asumise kohta ja saadab õppeasutuse kutse politseile. Seoses elamisloa taotlemise pikaajalise protsessiga, soovitame me välistudengitel esitleda oma sisseastumise dokumendid ja avaldused 1. juuniks (01.06).

Lisainfot saab