Eestis on võimalik õppida aastase ajutise elamisloa alusel või ajutise elamisloa õiguse alusel (EU-kodanikud). Seminari õppima asuval välismaalasel tuleb ise seista kõigi Eestisse saabumise ja viisaga seotud toimingute sooritamise eest. Vajadusel väljastab õppesekretär tõendeid üliõpilase õppima asumise kohta ja saadab õppeasutuse kutse politseile. Seoses elamisloa taotlemise pikaajalise protsessiga, soovitame me välistudengitel esitleda oma sisseastumise dokumendid ja avaldused 1. juuniks (01.06).

Lisainfot saab