Riiklik vajaduspõhine eritoetus

Vajaduspõhine eritoetus alates 2013/2014 immatrikuleeritud üliõpilastele.
Alates 1. veebruarist 2015. a on üliõpilastel võimalus taotleda vajaduspõhist eritoetust.

Sooviavaldus toetuse saamiseks on õigus esitada üliõpilasel, kes on jäänud vastaval semestril ilma vajaduspõhisest õppetoetusest majanduslikel põhjustel, s.t. tema sissetulekud ületasid Maksu- ja Tolliameti Maksukohustuslaste registri andmetel toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri pereliikme kohta (alates 1. jaanuarist 2015 329 eurot kuus).

Eritoetuse suurus on 135 eurot kuus ja see määratakse üheks semestriks.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord
Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise vorm

RIiklik vajaduspõhine õppetoetus

Alates 2013/2014. õppeaastast sisseastunud vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhine õppetoetus on kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega.

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng:

  • kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine;
  • kes on kõrgkooli sisse astunud 2013/2014. õppeaastal või hiljem;
  • kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 329 eurot.
Vajaduspõhise õppetoetuse kirjeldus
Täiendav selgitus õppetoetusest
Vajadusõpõhise õppetoetuse taotlemise vorm