Põhilised seminari vastuvõtutingimused on kristlikku kogudusse kuuluvus, keskkoolitõend ja õppekeele tundmine B2 tasemel. Me ootame eelkõige õppima töötegijaid koguduses, kes soovivad arendada oma teenimist ja võimendada oma mõju laiapõhjalise kristlikku kõrgharidusega. Üliõpilaskandidaadilt soovime näha avatust õppida ja motivatsiooni saadud teadmisi kristlikus teenimises rakendada. 

Sisseastuja esitab:

  1. Seminari vormil avalduse (PDF formaadis)
  2. Soovituse annab selle koguduse vaimulik, kus üliõpilaskandidaat käib ja teenib. Soovituse plank saadab Seminar otse soovitajale. Soovitaja võtab endale vastutuse toetada üliõpilase vaimulikku kujunemist õppeaja jooksul. Soovitaja kohustab seminarile teada anda, kui tudeng lahkub kogudusest.
  3. Keskharidust tõendava diplomi koopia või skaneeritud PDF fail
  4. Isikut tõendava dokumendi koopia või skaneeritud PDF fail
  5. Elektroonilise dokumendifoto (jpg formaadis)
  6. Essee teemal „Miks tahan õppida teoloogiat ja kuidas kavatsen õpitut rakendada“ (1-1,5 lk)

Vastuvõtu kuupäevad

Seminari võetakse õppima kord aastas augustis. Ootame teie täidetud vorme, dokumente ja esseed

10. augustiks

Võite saata need elektrooniliselt seminari e-posti aadressile: seminar(at)emkts.ee. Täidetud blanketid võib saata ka postiga seminari aadressile: EMK Teoloogilise Seminar, Narva mnt 51, 10152 Tallinn.

Kui üliõpilaskandidaat vastab nõetele, siis saab ta kutse ilmuda vastuvõtukomisjoni vestlusele augusti keskel. Lisaks vestlusele tuleb kandidaadil läbida piiblitundmise test.

NB! Kui sisseastuja võetakse vastu, algab esimene 2018 aasta sessioon juba 28. - 31. august 2019.