Õppeteenustasu määrad ning tasumiskord

Üliõpilaste õppeteenustasu 2018/19 õppeaastal: 1700 € õppeaastas

Esimese kursuse üliõpilane ja üliõpilane, kes alates teisest õppeaastast kes on II õppeaastaks täitnud 75% õppekavast, võib taotleda õppeteenustasu soodustust rektori nõukogult:

  • metodisti kiriku liige 56% ulatuses (makstes õppeteenustasu 750 ) -
  • muu kristliku kiriku liige 35% ulatuses (makstes õppeteenustasu 1100 ) - mitte metodisti soodustuse avaldus.

Üksikute ainete võtmisel 1 ainepunkti (EAP) tasumäär 28 €

Korduseksami tasumäär 28 €

Õppemaksu tasutakse kaks korda aastas:

I poolaasta õppemaks 15. oktoobriks
II poolaasta õppemaks 15. veebruariks

Õpingute katkestamise või loengutesse mitteilmumise korral juba tasutud õppemaksu ei tagastata.