Üliõpilaste õppeteenustasu 2020/21 õppeaastal: 1870 € õppeaastas.

Eesti residentidest tudengid võivad esitada avalduse Rektori nõukogule õppeteenustasu soodustuse taotlemiseks esimese õppeaasta alguses ja igal järgneval õppeaasta alguses. Teisel ja järgneval aastal võib tudeng taotleda õppeteenustasu soodustust kui ta on täitnud õppekava vähemalt 75% ulatuses ja osaleb jätkuvalt aktiivselt koguduse töös. Soodustuse avaldus tuleb esitada rektori nõukogule. Soodustuse saamise üle otsustab rektori nõukogu, kes arvestab tudengi majanduslikku vajadust, akadeemilist edasijõudmist ja aktiivsust koguduse töös. Soodustuste määrad on alljärgnevad:

 • Metodisti Kiriku liige 50% ulatuses (makstes õppeteenustasu 935 € õppeaastas). Sooduse taotlemiseks palun laadige alla metodisti soodustuse avaldust, täitke see, salvestage ja saatke seminar(ät)emkts.ee hiljemalt 15. septembriks.
 • Muu kristliku kiriku liige 30% ulatuses (makstes õppeteenustasu 1320 € õppeaastas). Sooduse taotlemiseks palun laadige alla mitte metodisti soodustuse avaldust, täitke see, salvestage ja saatke seminar(ät)emkts.ee hiljemalt 15. septembriks.

Üksikute õppeainete võtmisel rakendub 1 ainepunkti (EAP) tasumäär 32 €.

Muudatused järgneva õppeaasta õppeteenustasus avaldatakse seminari kodulehel hiljemalt jooksva õppeaasta märtsikuu jooksul.

ÕPPETEENUSTASU TASUMISE KORD

Õppemaksu tasutakse kaks korda aastas:

 • I semestri õppemaks 15. oktoobriks
 • II semestri õppemaks 15. märtsiks

Õppemaksu tasumisega viivitamise puhul rakendub tasumata summale viivis 0.2% päevas.

Õpingute katkestamise korral või tundidesse mitte ilmumise korral juba tasutud õppemaksu ei tagastata.

TASULISED TEENUSED

Tasumäära ühik on õppeteenustasu 1 ainepunkti (EAP) eest vastaval aastal kehtiva õppeteenustasu tasumäära alusel.

 • Korduseksami soorituse taotlus (kui tudeng ei ole sooritanud eksamit ettenähtud kuupäevadel ja taotleb uut sooritusvõimalust) (1 EAP tasumäär)
 • Aine kordussoorituse tasu (kui tudeng oli varasemalt ainele registreeritud ja ei ilmunud õppetööle/või ei sooritanud ainet positiivsele hindele) (1 EAP tasumäär)
 • VÕTA taotlus (1 EAP tasumäär kehtib ühe diplomi/tunnistuse/täiendkoolituse/ töökogemuse hindamisel 10 EAP ulatuses).
 • Tõlke teenustasu (1EAP tasumäär). Tõlget vajav tudeng on kohustatud loengusse või kokku lepitud kohtumisele mitte ilmumisest teavitama. Tõlke teenustasu rakendub kui tõlk on välja kutsutud, aga tõlget vajav tudeng ei ilmu kohale loengule või kohtumisele ja ei ole sellest 24 tundi ette teavitanud. Tõlk ei ole kohustatud ootama tõlget vajavat tudengit kauem kui 1 loengutund (45 minutit).
 • Taasimmatrikuleerimise avaldus (1EAP tasumäär).
 • Duplikaat
  • Diplomi duplikaadi väljaandmine. (1 EAP tasumäär)
  • Akadeemilise õiendi (sh hinnetelehe või õppekava täitmise tulemusi kajastava muu dokumendi) duplikaadi väljaandmine. (1EAP tasumäär)
  • Ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement) duplikaadi väljaandmine (1EAP tasumäär)

Teenuste osutamisel esitatakse arve. Arve tasumisega viivitamise puhul rakendub tasumata summale viivis 0.2% päevas.

Tööpakkumine

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar pakub tööd Infotehnoloogia Spetsialistile

Infotehnoloogia spetsialisti töö sisuks on EMKTS-i IKT-valdkonna arendamine ja haldamine.

Koormus 0,5.

Huvi korral saada oma CV ja haridust tõendavad dokumendid aadressile seminar@emkts.ee

Loe lähemalt >>