Teoloogia ja misjon

Jumala kohta õppimine on teoloogia süda.

Misjon viib elumuutva kogemuse Jumalaga maailmale meie ümber.


Meie teoloogia ja misjoni õppekava on 3-aastane (180 EAP) rakendusliku kõrghariduse programm, mille lõpetamine annab bakalaureusekraadi. Soovime aidata sul paremini Jumalat tundma õppida ning valmistuda selleks, et maailm võiks Teda sinu kaudu kogeda.

Praktiline teoloogia põhikursus hõlmab ühe aasta jagu kursuste lõpetamist (miinimum 45 EAP) teoloogia ja misjoni õppekava raames. Need kursused annavad alusteadmisi kristlikust teoloogiast, Piiblist ja piibliõppest, samuti põhioskusi, et õpitut rakendada oma koguduses ja ühiskonnas. Rohkem infot Praktiline teoloogia programmi kohta leiad siit.

Teoloogia ja misjoni õppekava püüab hoida tasakaalu, arendades ühelt poolt sinu arusaama Jumalast nii nagu see on Piiblis ilmutatud ning sajandite jooksul teatud ja kogetud, ning teiselt poolt sinu võimekust jagada Jumalast oma kogukonnas ja laiemalt maailmas, arvestades iga kogukonna vajadusi ja kultuurilist konteksti.

Meie õppekavas on kolm põhivaldkonda: 1) süstemaatiline teoloogia ja kirikuajalugu, 2) piibliõpe ja 3) praktiline teoloogia.

Süstemaatiline teoloogia ja kirikuajalugu (64 EAP)

Õpi paremini mõistma seda, kes on Jumal ja kuidas on Temast aru saanud usklikud erinevatel aegadel ja erinevates kohtades. Siia kuuluvad ained nagu:

Süstemaatiline teoloogia I & II – mida kristlased tegelikult usuvad?
Kirik valgustusajastust tänapäevani – kuidas on kirik arenenud muutuvas maailmas?
Konfessiooniõpetus – mis on erinevatel kirikutel ühist? Kuidas oleme erinevad?
Eetika – kuidas teeme moraalseid otsuseid?
Apologeetika – kuidas vastata keerulistele küsimustele oma usu kohta?
Sissejuhatus missioloogiasse – mis on kiriku missioon?
Kultuuriantropoloogia misjoni kontekstis – kuidas teha misjonit unikaalsetes kultuurilistes kontekstides?
ja palju muud!

Piibliõpe (57 EAP)

– õpi tundma Piiblit sügavamal tasandil, eesmärgiga selle sõnumit teistega jagada. Siia kuuluvad ained nagu:

Vana ja Uue Testamendi ülevaade – kuidas areneb ühendav päästesõnum läbi Piibli?
Induktiivne piibliõpe: Markuse, 2. Moosese and Rooma kiri – õpi jälgima Piibli raamatute süžeesid, et neid sügavamalt mõista
Vana Testamendi prohvetid – mida räägivad need Vaimuga täidetud inimesed meile täna?
Jeesus evangeelimides – õpi Jeesust tundma täiesti uuel viisil
Piibli hermeneutika I & II – kuidas uurida Piiblit terviklikult ja ustavalt?
Uue Testamendi kreeka keel I & II – hinda Piiblit uuel viisil, lugedes seda Uue Testamendi algkeeles
ja palju muud!

Praktiline teoloogia (96 EAP)

– omanda tööriistad ja arenda oskusi, et viia evangeeliumisõnum inimesteni sinu ümber. Siia kuuluvad ained nagu:

Evangelism & jüngerlus – kuidas tuua inimene kasvavasse usuelusse?
Hingehoid ja nõustamine – kuidas aidata sõpra, kel on raske?
Vaimulik kujunemine I-VI – esimene prioriteet: kuidas kasvan Jumalale lähemale?
Jumalateenistuse teoloogia – kuidas jumalateenistused Jumalat austavad?
Diakooniatöö alused – kuhu sobitub vaeste aitamine Jumala missioonis?
Elukestev õpe koguduses – kuidas edendada kogudust, mis kasvab sügavamale oma usu mõistmises?
Homileetika I & II – kas minust võiks saada jutlustaja?
Pastoraalse juhtimise alused – mida on vaja eduka koguduse juhtimiseks?
Teenimistöö välipraktika I-III – saa kogemusi ja julgust, et Jumalat teenida
ja palju muud!

Pakume teoloogia ja misjoni programmi kolmes paralleelses õppekavas vastavalt õpilase eelistatud keelele: eesti (õppekava kood 121657), inglise (121658) või vene keeles (121659).

Õppekava sisaldab ka üldaineid, valikaineid ja diplomitöö või -projekti tegemist. Täieliku õppekavaga saab tutvuda eesti ja inglise keeles Seminari õppeinfosüsteemis TAHVEL. Venekeelse õppekavaga saab tutvuda siin.

Kui see õppeprogramm pakub sulle huvi, siis siin saad täita avalduse sisseastumiseks.