Vastavalt EMKTS põhikirjale on üliõpilastel õigus valida oma esindaja üliõpilaste esindusorganeisse ja üliõpilaskonna volitatud esindaja kaudu esitada õppenõukogule üliõpilaste ettepanekuid ja kaebusi ning olla esitatud ettepanekute arutamise juures (§21, 2 ja 3).

Igal kursusel on üliõpilasesinduses üks esindaja, kes valitakse kursuse poolt lihthäälteenamusega. Üldjuhul jääb esimesel kursusel valitud esindaja kursuse esindajaks ka järgmistel õppeaastatel, kui puudub vajadus ümber valimiseks. Ümbervalimist võib algatada nii seminari juhtkond kui ka kursus põhjusel, et kursuse esindaja ei täida talle pandud funktsioone.

Üliõpilasesinduse liikmed osalevad õppenõukogu koosolekutel hääleõigusega ja kuuluvad eestseisuse koosseisu.

Üliõpilasesindus 2017/18:

  • I kursuse esindaja: Mai Unt, mai.unt(at)emkts.ee
  • II kursuse esindaja: Indrek Tormis, indrek.tormis(at)emkts.ee
  • III kursuse esindaja: Maria Ossipova, maria.ossipova(at)emkts.ee