EMK Teoloogiline Seminar toetab üliõpilasi nõustamisega järgmiste küsimuste puhul:

1. Psühholoogiline nõustamine, mille eesmärgiks on toetada üliõpilasi õppimise käigus ja isiklikus elus ettetulnud raskustega toimetulekuks. Nõustab Meeli Tankler neljapäeviti kokkuleppel.
Tel: 66 88 461; e-mail: meeli.tankler®emkts.ee


2. Õppenõustamine, mille eesmärgiks on aidata üliõpilasi õppekavasse puutuvas ja üldistes õppekorralduse küsimustes.
Nõustab õppekorralduse assistent, Anna Seifullina teisipäevast reedeni kell 10.00-14.00.
Tel: 66 88 467, e-mail: anna.seifullina®emkts.ee

3. VÕTA nõustamine, mille eesmärgiks on varasemate õpi- ja erialase töökogemuse arvestamisega seotud küsimustega tegelemine.
Nõustavad õppekorralduse assistent Anna Seifullina, tel: 66 88 467, e-mail: anna.seifullina®emkts.ee ja dekaan Mark Nelson, tel: 66 88 462, e-mail: mark.nelson®emkts.ee