EMK Teoloogiline Seminar alustas õppetööga 23. augustil.
Avajumalateenistuse teemaks oli takistuste ületamine teel Jeesuse juurde, järgnesid tihedad loengupäevad. Seminari asus õppima 22 uut üliõpilast neljast erinevast riigist. Õppetöö toimub eesti, inglise ja vene keeles.