17. jaanuaril külastas meie teoloogilist seminari Šveitsi metodisti kirikust Ulrich Frei, kes tuli Eestisse, et tutvuda meie teoloogiliste õppeasutuste raamatukogude ja arhiividega.

Eriti pakkusid talle huvi siinsed materjalid piiskop John Nuelseni kohta, kellel oli oluline osa Eesti Metodisti Kiriku sündimisel ja väljakujunemisel enam kui 100 aastat tagasi.

Kuna Ulrich Frei töötab kodumaal arhiivinduse alal ja raamatukogus ning teeb uurimistööd piiskop Nuelsenist, kelle kohta on tal peatselt ilmumas raamat, siis huvitas teda eelkõige seminari raamatukogu ja ajalooarhiiv. Külastuse hulka kuulus ringkäik Tallinna metodisti kiriku hoones, tutvumine seminari töö, õppejõudude ja töötajatega ning kiriku juhtidega, samuti ajakirja Koduteel toimetaja Marjana Luistiga.

Kuulsime huvi ja rõõmsa üllatusega, et meie külaline on Eesti e-resident, kes töötab hetkel ka selle nimel, et asutada organisatsioon, mille üheks suunaks on kirjastamine ja teiseks mitmesuguse abi organiseerimine Ukrainale.

Hr Frei plaanib Eestisse tagasi tulla maikuus ja jätkata siin tööd oma asutuse loomise heaks.

Loodame viljakale ja jätkuvale koostööle!

Foto autor: Kaire Lotamõis

lipp

Pakume Ukraina sõjapõgenikele
õppimisvõimalust

Loe lähemalt!

Eesti Metodisti Kiriku
Teoloogiline Seminar

Narva mnt 51, 10152 Tallinn
668 8467, seminar®emkts.ee

EMKTS Facebook

 

Tahvel

 

Moodle

 

Office 365

 

Riksweb