EMK Teoloogilise Seminari lõpuaktusel 21. juunil 2021 nimetas rektor Külli Tõniste seminari rektorinõukogu nimel aasta õpetajaks 2021 piibliõppe armastatud lektori Anne Saluraidi.


Anne kasvamine sellesse ametisse on käinud läbi mitme etapi. Noorena oli ta aktiivne Oleviste koguduse noortekooris ja segakooris. Metodistidest kuulis Anne esimest korda Jaanus Kärneri juhitud ansambel Sela kaudu, kuhu teda hiljem ka laulma kutsuti. Tallinna metodisti kogudusega liitus ta aastal 1978. Suurem huvi teoloogiliste küsimuste vastu tekkis Annel just ansamblis Sela. Tolleaegsete kommete järgi tuli jumalateenistustel ja kontsertidel valmis olla ka isiklikeks sõnavõttudeks rahva ees, jagades kuulajatele kogemusi ja teadmisi usust Jumalasse. Justkui loomuliku sammuna viis see teoloogia õpinguteni EMK Teoloogilise Seminari avamisel 1994. aastal. Anne lõpetas seminari I lennu koosseisus 1998. aastal. Edasi asus ta õppima Tartu Ülikooli magistrantuuri, mille lõpetas aastal 2005. Õppejõuna seminaris on ta õpetanud piibliõppe induktiivõppe aineid, Markuse evangeeliumi, katoolseid kirju, 2. Moosese raamatut, kreeka keelt, eksegeesi, Uue Testamendi teoloogiat ja valikainena Naised piibliajastu kontekstis. On töötanud dekaanina aastatel 2010 - 2014. Lisaks õpetamisele on Anne oma aega pühendanud palju teadustöösse ja diplomitööde juhendamisse, EMK Tallinna koguduse piiblitundide juhatamisse, kogukonna teenimisse ning EMK ajakirja Koduteel toimetusse.

Anne on öelnud: "Me jääme elu lõpuni üllatuma Jumala ligiolevast tegutsemisest meie eludes ja mis kõik võib veel varuks olla."
"Usume, et Jumalal on sinu jaoks veel väga palju varuks", kinnitas rektor, andes üle seminari mälestusmedali.

Tahame Annet tänada selle ülisuure panuse eest meie kooli ja tänastesse lõpetajatesse.

 

lipp

Pakume Ukraina sõjapõgenikele
õppimisvõimalust

Loe lähemalt!

Eesti Metodisti Kiriku
Teoloogiline Seminar

Narva mnt 51, 10152 Tallinn
668 8467, seminar®emkts.ee

EMKTS Facebook

 

Tahvel

 

Moodle

 

Office 365

 

Riksweb