21. juunil 2021 toimus EMK Teoloogilise Seminari lõpuaktus, kus XXIII lennu lõpetas kümme tudengit 

Lõpuaktus-jumalateenistusel osalesid lõpetajatega koos nende lähedased, seminari vilistlased, õppejõud ja töötajad. Video vahendusel osalesid eestseisuse liikmed Eestist, Norrast, Taanist, Lõuna-Koreast ja USAst.


Jumalateenistuse avas seminari rektor Dr Külli Tõniste. "On põhjust tähistada ja koos olla," ütles rektor. "23. lend, te olete olnud tublid. On olnud eriline aeg, millest olete läbi tulnud. Olete palju püsivamad, pühendunumad, tugevamad, paindlikumad ja leidlikumad, kui iial võiks arvata."

Seminari eestseisuse nimel tervitas lõpetajaid ÜMK Põhja- ja Baltimaade piiskop Christian Alsted: "Juba teist aastat järjest ei ole mul võimalik olla koos teiega seminari lõpuaktusel. Aga teadke, et olen teiega palvetes ja mõtetes. Tänasesse päeva on toonud teid raske töö, kirjutades hilistel tundidel töid, tehes eksameid, suheldes õppejõududega ja kirjutades taas töid. Kõik, mida olete õppinud, on mõjutanud seda, kes te olete isikuna. Meil kõigil on üks kutsumine, Jeesuse kutsumine - olla tema jüngrid. On aga ka erilisi kutsumisi, kas mingiks ülesandeks lühemaks ajaperioodiks või ka eluaegseks pühendumiseks: võib-olla pastoriks, diakoniks, õpetajaks, misjonäriks või muuks teenimiseks kirikus. See, kuhu Jumal teid juhib, on teie enda mõista palves ja vestlustes nendega, keda usaldate ja kellel on teile vaimulikke juhiseid. Hb 3 on kirjas: "Mõtelgem meie usutunnistuse apostli ja ülempreestri Jeesuse peale." Mõelge Jeesuse peale, hoidke oma silmad Tema peal. Seminarist lahkute te omandatud teadmiste ja oskustega ning olete muutunud selle läbi. Palvetan, et teie silmad oleksid kindlalt Jeesuse Kristuse peal ja et te käiksite tema armus ja Püha Vaimu juhtimises, leiaksite oma tee ja kutsumuse. Jumal õnnistagu, varustagu ja tehku teid tugevaks teie elus ja teenimises."

Lõpetajaid saatis sõnumiga teele ka seminari dekaan, tuletades meelde ohvri tähendust meie elus ja teenimises, hoides oma silme ees suurimat ohvrit - Kristuse antud elu meie kõikide eest.

Diplomid said kümme lõpetajat, nendest kaks kiitusega. Lisaks omandasid 1. kursuse tudengid teoloogia baaskursuse läbimise tunnistuse. Kooli eripreemia ja sellega kaasneva stipendiumi pälvisid kolm lõpetajat: Joy ja Wes Griffini akadeemilise edukuse auhinna sai Esa-Pekka Mattila, Georg Lanbergi nimeline jutlustamise eripreemia Lemme Aulis ning juhtimise eripreemia Pavlo Duchenko.

Lõpetajate nimel tervitas kursusekaaslasi Mai Liivrand, tuletades meelde, kui oluliseks koduste ülesannete kõrval on olnud kõik õpikaaslased, kelle kaudu on Jumala arm meid vorminud. "Oleme tänulikud Seminari töötajate ja õppejõudude eest. Tänulik perede eest, kes on toetanud, ja võimaluse eest lasta siin seminaris Jumalal oma südameid vormida."

Vilistlaste poolt edastasid tervituse 3. lennu esindaja Evelin Toodo ning vilistlaskogu juhatuse liikmed Vitali Baranov ja Kaire Lotamõis. Vilistlaskogu tegi pidulikult teatavaks seminari 2021. aasta väljapaistva vilistlase, kelleks on magister Allan Kroll. Allan on lõpetanud Domata piiblikooli, EMK Teoloogilise Seminari ja magistrikaadiga EELK Usuteaduste Instituudi. On töötanud mitmetes kristlikes organisatsioonides, aidanud kogudustes, kristlikus meediatöös ning on hetkel teenimas vanglakaplanina. Seminaris töötab 8. lennu vilistlane Allan Kroll hermeneutika ja kirikuloo õppejõuna.

Traditsiooniks on saamas aasta õppejõu valimine seminari juhtkonna poolt. Rektor Külli Tõniste andis teada, et EMK Teoloogilise Seminari 2021. aasta õpppejõud on Anne Saluraid. Teoloogia magister Anne Saluraid on lõpetanud EMK Teoloogilise Seminari aastal 1998 ning Tartu Ülikooli magistrantuuri aastal 2005. On töötanud piibliõppe õppejõuna ja dekaanina aastatel 2010 - 2014, lisaks õpetamisele on panustanud palju üliõpilaste diplomitööde juhendamisse, koguduses piiblitundide juhatamisse, autorina ja kolleegiumi liikmena EMK ajakirjas Koduteel. Rektor avaldas tänu Anne Saluraidile selle suure panuse eest koolile ja lõpetajatesse, uskudes, et Jumalal on Annele veel väga palju varuks. 

Palvega iga üksiku lõpetaja eest ja õnnistussõnadega on saadetud lõpetajad teele. Dekaan Mark Nelson kinnitas päevale kohaselt: "Tänane päev ei ole eelkõige lõpetamine, vaid uus algus Jumala riigis."Fotod: Marina Kisseljova

 

Lõpuaktuse videosalvestus  


Video produktsioon: Mart Järvekülg

lipp

Pakume Ukraina sõjapõgenikele
õppimisvõimalust

Loe lähemalt!

Eesti Metodisti Kiriku
Teoloogiline Seminar

Narva mnt 51, 10152 Tallinn
668 8467, seminar®emkts.ee

EMKTS Facebook

 

Tahvel

 

Moodle

 

Office 365

 

Riksweb