Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari rajaja ja eestseisuse liige, Superintendent Emeritus, Olav Pärnamets on The World Methodist Council (Metodisti Maailmanõukogu, organisatsioon, mis ühendab kõiki metodistliku traditsiooniga kirikuid) poolt valitud 2021 aasta The Peace Award (Rahupreemia) saajaks tema teenimise eest nii nõukogude ajal, kui ka taasiseseisvunud Eestis. See on kõrgeim autasu, mida metodisti kirikus saab ja selle saajate hulgas on nii kunagine Ameerika president Jimmy Carter, kui ka Nelson Mandela. 

Kuuldes, et ta on nimetatud Rahupreemia laureaat ütles Olav: “Mul oli eesõigus käia Capetownis ja Roomas nende autasude tseremooniatel Nelson Mandela ja St. Egidio kogukonna tunnustuseks. Minu jaoks on see Rahu auhind väljendus Jumala armust. Arm on midagi, mida ma ei vääri, aga olen nõus alati vastu võtma.” 

Olav Pärnamets on kogu oma elu teeninud Metodisti kirikut, olnud oma julguse ja järjepidevusega inspiratsiooniks järgnevatele põlvkondadele kristlikele juhtidele. Ilma tema visioonita ei oleks täna ei seminari ega Balti Misjonikeskust. Seda enam, et tal endal  ei olnud võimalik Nõukogudu ajal teoloogilist haridust omandada oli Olav veendunud, et Metodisti kiriku tuleviku jaoks taasiseseisvunud Eestis on vaja teoloogilist õppeasutust pastorite ja juhtide ettevalmistamiseks. EMK Teoloogilise Seminari kogukond õnnitleb Olavit selle elutööpreemia puhul!

Külli Tõniste