Koroonaviirusele vaatamata valmistame endiselt kristlasi ette Jumala teenimiseks!


Olete oodatud sel sügisel Seminari, et kasvada osaduses Jumalaga ja õppida tundma Tema Sõna ning enese võimalusi Jeesuse toomisel meie maailma.

Uus akadeemiline aasta algab II ja III kursusele 25. augustil.
Esimese kursuse õppetöö algab 2. septembril.

EMKTS pakub õpetust, mis on ühtaegu piibellik ja akadeemiline. Lisaks saate laiendada oma maailmavaadet suheldes kristlastega teistest denominatsioonidest ja riikidest. Teoloogia ja misjoni ainekava läbimine annab bakalaureuse kraadi ning oskused meie ühiskonna muutmiseks enam Kristuse-sarnaseks.

Sügissemestril alustab Seminaris õpetamist Allan Kroll, kes on oluliseks täienduseks meie õppejõudude ridadele. Uued põnevad kursused keskenduvad tänapäeva eestlastele evangeeliumi kuulutamisele. See saab olema eriline õppeaasta!

Muidugi nõuab praegune olukord mõistlike ettevaatusabinõude rakendamist, et kaitsta kõigi tervist. Meie IT-meeskond võttis kevadel kasutusele suurepärased kaugtööks vajalikud vahendid ning on valmis neid vajadusel uuesti rakendama. Igal juhul oleme valmis teid aitama järgmise sammu tegemisel usuteel.

Me usume, et Jumal on tegemas midagi erilist nii teie kui meie kõigi elus. Tema kavandatud tulevik on meile parim. Ühinege meiega uuel kooliaastal, et võiksime seda üheskoos kogeda.