Selleks, et minimiseerida seminari ruumes olevate töötajate, üliõpilaste ja külaliste võimalust kokku puutuda viirusega ja võimaldada kõigile ohutu töö- ja õpikeskkond, palume järgida alljärgnevaid reegleid:
• seminari ruumidesse on teretulnud ainult terved inimesed, kellel endal ja kelle pereliikmetel ei ole haigustunnuseid;
• majja sissepääsu juures on desinfitseerimisvahendid käte jaoks ning sisenemisel palume käed desinfitseerida;
• majas viibides on oluline aeg-ajalt käsi pesta sooja vee ning seebiga;
• köhides ja aevastades kata nägu küünarvarrega; väldi näo, silmade ja suu katsumist pesemata kätega;
• palume vältida füüsilist kontakti (kätlemine, kallistamine) ning järgida 2+2 reegli täitmist, st hoida teisest inimesest vähemalt 2 meetrist vahemaad nii üldkasutatavates ruumides kui ka kabinettides;
• palume puhasta regulaarselt enda töövahendeid;
• soovi korral kasuta meie poolt pakutavat kaitsemaski, mida saab raamatukogust ja infolauast;
• kasutatud kaitsemask viska palun kaanega prügikasti või pane kinnisesse kilekotti;
• hoia igati enda ja kaasinimeste tervist.

Õppejõud ja üliõpilased peaksid hoiduma reisimisest kõrge nakkusohuga riikidesse. Kõik, kes on saabunud või reisinud läbi selliste riikide (kus uusi nakatunuid 100 000 elaniku kohta on enam kui 16) peavad vastavalt seadusele läbima kohe pärast Eestisse saabumist koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, jääma 14 päevaks karantiini ja tegema seejärel kordustesti. Kui mõlemad testid osutuvad negatiivseks, võib karantiini lõpetada ning Seminari ruumides viibida. Üliõpilastel on kohustus katta ise kulud seoses testimise ja karantiinis viibimisega, seega tulekut Eestisse peab hoolikalt planeerima.

Välisüliõpilased, kes ei järgi 14-päevase karantiini reegleid, kaotavad elamisloa Eestis. Iga Seminari töötaja ja üliõpilane peab positiivsest testi tulemusest teavitama otsekohe juhtkonda. Seminar on valmis üliõpilasi mistahes küsimuste korral nõustama ja aitama.

Lisainformatsioon on saadaval politsei- ja piirivalveameti kodulehel: https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele on saadaval välisministeeriumi veebilehel: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele

Palun olge ettevaatlikud ja jälgige informatsiooni.