EMKTS on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja usuteaduse õppekavagrupi kvaliteedi hindamise.

Institutsionaalse akrediteerimise osas otsustas EKKA akrediteerida EMKTS kolmeks aastaks (kuni 26.02.2022). Aga usuteaduse õppekavagrupi kvaliteedi järgmine hindamine toimub alles seitsme aasta pärast, tingimusel, et EMKTS esitab 01.09.2021 aruande soovituste arvestamise kohta.

Seminari administratsioon tegeles terve aasta vältel vajalike materjalide kogumise ja vormistamisega. Rahvusvahelisele hindamiskomisjonile esitatud raportit koostasid Meeli Tankler, Mark Nelson, Külli Tõniste, Anna Seifullina, Rein Laaneser ja Maiu Mäevere. Külastuspäev õnnestus tänu paljudele teistele, sealhulgas mitmed tudengid ja vilistlased. Oleme tänulikud soovituste eest, kuidas meie seminari veelgi paremaks muuta. Ja Jumalale, kes meie seminari jätkuvalt õnnistab.

EMKTSi juhtkonna eesmärgiks on järjepidevalt töötada selle nimel, et täita rakenduslikule kõrgharidusele seatud nõudeid. Meil on hea meel, et võime jätkata tööd akrediteeritud kõrgkoolina, mis pakub meie praegustele ja tulevastele tudengitele rahvusvaheliselt tunnustatud teoloogilist kõrgharidust.

Foto: Töökoosolek EKKA komisjoni külastuse päeval