Korralised õppejõud alustasid uut õppeaastat tiimi väljasõiduga Käsmu, et koos palvetada, arutada seminari tuleviku üle, õppida üksteist paremini tundma ning teha plaane kuidas töötada efektiivselt ja veelgi paremini. Seminar tahab areneda. See oli töine aga ka kosutav aeg. Seminaril on suur rõõm võtta vastu meie hulka uusi õppejõudusid. Magister Taavet Taimla õpetab misjoni, piibliõppe ja vaimuliku kujunemise alal ja hiljutine superintendent Taavi Hollman õpetab pastorite koolituse ja praktika alal ning on ka abiks uuele rektorile. Robert Tserenkov EMK uue  superintendendina osaleb samuti seminari juhtimises. Jumal õnnistagu neid kõiki!