«Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus...»
— 2 Timoteose 1:6

Olete oodatud 24. mail 2019 Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari pidulikule 25. sünnipäeva kokkutulekule.

 

EMKTS on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja usuteaduse õppekavagrupi kvaliteedi hindamise.

Institutsionaalse akrediteerimise osas otsustas EKKA akrediteerida EMKTS kolmeks aastaks (kuni 26.02.2022). Aga usuteaduse õppekavagrupi kvaliteedi järgmine hindamine toimub alles seitsme aasta pärast, tingimusel, et EMKTS esitab 01.09.2021 aruande soovituste arvestamise kohta.

Seminari administratsioon tegeles terve aasta vältel vajalike materjalide kogumise ja vormistamisega. Rahvusvahelisele hindamiskomisjonile esitatud raportit koostasid Meeli Tankler, Mark Nelson, Külli Tõniste, Anna Seifullina, Rein Laaneser ja Maiu Mäevere. Külastuspäev õnnestus tänu paljudele teistele, sealhulgas mitmed tudengid ja vilistlased. Oleme tänulikud soovituste eest, kuidas meie seminari veelgi paremaks muuta. Ja Jumalale, kes meie seminari jätkuvalt õnnistab.

EMKTSi juhtkonna eesmärgiks on järjepidevalt töötada selle nimel, et täita rakenduslikule kõrgharidusele seatud nõudeid. Meil on hea meel, et võime jätkata tööd akrediteeritud kõrgkoolina, mis pakub meie praegustele ja tulevastele tudengitele rahvusvaheliselt tunnustatud teoloogilist kõrgharidust.

Foto: Töökoosolek EKKA komisjoni külastuse päeval

9.-10. oktoobril toimus EKKA rahvusvahelise hindamiskomisjoni külastus. Seminar on töötanud kuid institutsionaalse aruande kallal ja see külastus on üks osa protsessist mille läbi kontrollitakse EMKTS-i kvaliteeti. Komisjoni esialgne hinnang oli väga positiivne ja julgustav.

Siinkohal suur tänu kõigile endistele ja praegustele õpetajatele, õppijatele, töötajatele ja tööandjatele, kes sellel päeval osalesid ja aitasid seminaril ennast parimast küljest näidata. Mõned teist jäid ka pildile.

 

1.-2. oktoobril tervitasime meie seminaris Asbury Theological Seminary nelja-liikmelist kõrgetasemelist delegatsiooni. Kohtumisel osales ka piiskop Christian Alsted EMKTS eestseisuse esimehena. Kohtumisel leppisime kokku, et meie ühistöö jätkub ühise magistri õppekava loomise suunas, ning juba märtsis 2020 korraldame Tallinnas rahvusvahelise Church Planting Institute koolituse.

EMKTS tahab olla koht kust kirikud ja töötegijad Euroopast ja kaugemalt saavad kasulikku koolitust misjoniks ja kirikute rajamiseks. Oleme tänulikud Jumalale partnerite eest, kes toetavad ja meid abistavad selle missiooni täitmisel.

Seminar alustas 29. augustil õppetööd ühise armulaua-jumalateenistusega. Meie palve on, et Jumal kes pani tudengite sisse igatsuse astuda seminari ka aitaks neil igaühel seda kutsumust järgida. Meid kõnetas Markuse 1:17-18: “Ja Jeesus ütles neile: “Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!” Ja nad jätsid koge oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle.”

Korralised õppejõud alustasid uut õppeaastat tiimi väljasõiduga Käsmu, et koos palvetada, arutada seminari tuleviku üle, õppida üksteist paremini tundma ning teha plaane kuidas töötada efektiivselt ja veelgi paremini. Seminar tahab areneda. See oli töine aga ka kosutav aeg. Seminaril on suur rõõm võtta vastu meie hulka uusi õppejõudusid. Magister Taavet Taimla õpetab misjoni, piibliõppe ja vaimuliku kujunemise alal ja hiljutine superintendent Taavi Hollman õpetab pastorite koolituse ja praktika alal ning on ka abiks uuele rektorile. Robert Tserenkov EMK uue  superintendendina osaleb samuti seminari juhtimises. Jumal õnnistagu neid kõiki!

15. juunil toimus EMK Teoloogilise Seminari XX lennu lõpuaktus.
Pidulikul aktusel said rakendusliku kõrghariduse diplomi Misjoni ja teoloogia õppekaval 13 tudengit erinevatest riikidest ja kogudustest. Kaks cum laude diplomiga lõpetajat pälvisid eripreemiad.
Lõpetajad 2018: Oleksii Bulat, Zhanna Bulat, Kaire Lotamõis, Olavi Laur, Meelis Maikalu, Iya Markovich, Maiu Medri, Markko Põld, Izrail Kirillov, Triin Tarendi, Eivin Toodo, Veikko Võsu, Alur Õunpuu.

Konkursi tulemusena kinnitas EMK Kirikuvalitsus seminari eestseisuse ettepanekul uueks rektoriks dr Külli Tõniste. Uus rektor asub ametisse 1. augustist 2018. Senine rektor dr Meeli Tankler lõpetab pärast 9 aastat rektorina töö sellel ametikohal ja jätkab seminari õppejõuna. Dr Külli Tõniste on seminari vilistlane, kes pärast lõpetamist jätkas oma õpinguid USA-s, esmalt Asbury Teoloogilises Seminaris. Doktorikraadi Piibli teoloogias sai ta aastal 2010 Londoni Teoloogiakoolist Bruneli Ülikooli juures. Külli Tõniste on töötanud õppejõuna Houghtoni kolledzhis ja Northeasterni Teoloogilises Seminaris USA-s. Sügisest 2015 on Külli Tõniste ja tema abikaasa Douglas Childress Eestis ÜMK Globaalteenistuse misjonäridena, töötamas EMK Teoloogilises Seminaris õppejõududena ja aitamas kõigiti kaasa seminari arengule.

Kolmapäeval, 7. veebruaril jutlustas seminari jumalateenistusel tõelisest tarkusest EMK emeriit-superintendent Dr. Olav Pärnamets.
Tema juhatusel valmis Tallinna kirikuhoone ja tema pani aluse ka meie teoloogilisele seminarile 1994 aastal. Eelmise aasta juubelisünnipäevaks (80) valmis tema autobiograafiline teos Elu armu arvel".

EMK Teoloogiline Seminar alustas õppetööga 23. augustil.
Avajumalateenistuse teemaks oli takistuste ületamine teel Jeesuse juurde, järgnesid tihedad loengupäevad. Seminari asus õppima 22 uut üliõpilast neljast erinevast riigist. Õppetöö toimub eesti, inglise ja vene keeles.

16. juunil toimus EMK Teoloogilise Seminari XIX lennu lõpuaktus.
Pidulikul aktusel said rakendusliku kõrghariduse diplomi Misjoni ja teoloogia õppekaval 14 tudengit erinevatest riikidest ja kogudustest. Kaks cum laude diplomiga lõpetajat pälvisid eripreemiad.
Lõpetajad 2017: Janne Ahnefer, Urmas Jäe, Kristjan Kalamägi, Beno Kudrin, Laura-Elisa Kägra, Emmanuel Testimony Odeh, Johanna-Margret Ojaots cum laude, Janika Rosen, Irina Semjonova, Kristina Sinimeri, Oleg Šumilov cum laude, Vera Titovića, Iurii Vegera, Sarah Tania Weber.