EV100 raames tähistab Eesti Metodisti kirik metodistliku teoloogilise hariduse arengut tänases Eestis. Meil on esmakordselt eesõigus korraldada Tallinnas rahusvahelist metodisti teoloogia tudengite konverentsi:

KOGUDUSE KASVU KONVERENTS 5.-8. märts 2020 Tallinnas, Narva mnt 51

EMK Teoloogiline Seminar 25 sünnipäeva eripakkumine!

Kõigile huvilistele, kaasa arvatud endistele õppijatele täiendkoolituskursused!

EMK Teoloogiline Seminar kutsub täiendõppena osalema vabakuulajana ühel loengukursustele 2019/20 õppeaastal tasuta. Pakume ained esmatutvuseks ning edasijõudnutele olemasolevate teadmiste täiendamiseks.

Soovi korral on võimalik saada ka tunnistus läbitud aine kohta, mida arvestatakse VÕTA raames oma praeguses või tuleviku tasemeõppes. Tunnistuse jaoks tuleb sooritada ülesanded ja eksam ning maksta ainepunkti õpemaks 32€/EAP.

Käesoleval semesteril pakume kuulata tasuta ühte alljärgnevatest loengukursustest. Üks kursus tasuta, järgnevad 32€/EAP. Osalemiseks on vajalik registreerumine vähemalt 24 tundi enne loengute algust.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahuldas Eesti Metodisti Kiriku taotluse katusorganisatsiooni Methodisti Related Theological Schools of Europe sündmuse „MTSE European student conference for Growth and Development of Churches with ATS International Church Planting Institute at Baltic Methodist Theolical Seminary“ 5.- 8. märtsil 2020 Tallinnas korraldamise toetamiseks summas 3399,33 eurot.

 

Intervjuu Andrus Kasega. Andrus lõpetas seminari aastal 2006. Andrus on metodisti kiriku misjonipastor Leedus. EMKTS 25. sünnipäeval, 24. mail, ootame kohtumisi veel paljude meie vilistlastega, et kuulda kuidas neil läheb ja millist rolli mängis seminar nende juhiks kasvamises.

EMKTS on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja usuteaduse õppekavagrupi kvaliteedi hindamise.

Institutsionaalse akrediteerimise osas otsustas EKKA akrediteerida EMKTS kolmeks aastaks (kuni 26.02.2022). Aga usuteaduse õppekavagrupi kvaliteedi järgmine hindamine toimub alles seitsme aasta pärast, tingimusel, et EMKTS esitab 01.09.2021 aruande soovituste arvestamise kohta.

Seminari administratsioon tegeles terve aasta vältel vajalike materjalide kogumise ja vormistamisega. Rahvusvahelisele hindamiskomisjonile esitatud raportit koostasid Meeli Tankler, Mark Nelson, Külli Tõniste, Anna Seifullina, Rein Laaneser ja Maiu Mäevere. Külastuspäev õnnestus tänu paljudele teistele, sealhulgas mitmed tudengid ja vilistlased. Oleme tänulikud soovituste eest, kuidas meie seminari veelgi paremaks muuta. Ja Jumalale, kes meie seminari jätkuvalt õnnistab.

EMKTSi juhtkonna eesmärgiks on järjepidevalt töötada selle nimel, et täita rakenduslikule kõrgharidusele seatud nõudeid. Meil on hea meel, et võime jätkata tööd akrediteeritud kõrgkoolina, mis pakub meie praegustele ja tulevastele tudengitele rahvusvaheliselt tunnustatud teoloogilist kõrgharidust.

Foto: Töökoosolek EKKA komisjoni külastuse päeval