“I am the Lord’s servant,” Mary answered. “May it happen to me
according to your word.” Then the angel left her.… Luke 1:38 (BSB)

Mary is left with unbelievable message to contemplate. She is willing to follow the Lord. Angel has left and she has to act in faith according to the message she has receive.

(Foto: Oleksandr Horodylovskyi)

Vastavalt Eesti haridus- ja teadusministeeriumi juhistele on meie kehtiv stsenaarium

D - Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud; nakatumine tõusnud, nakatumine kontrollimatu.

Õpperuumides viibimise keeld.

EMKTS töötab ainult distantsõppel.

Kui kehtivad stsenaariumid D või C, siis toimuvad kõik EMKTS loengud veebipõhiselt.
Kui kehtivad stsenaariumid B või A, siis EMKTS loengud toimuvad veebipõhiselt üksnes juhul, kui üliõpilased selleks dekaanile soovi avaldavad.

Allpool on ülevaade Eesti haridus- ja teadusministeeriumi antud Covid-19 puudutavatest kutse- ja kõrgkoolide kohta käivatest haridusalastest stsenaariumidest, koos EMKTS vastavate otsustega.

28. augustil 2020 toimus EMK Teoloogilise Seminari XXII lennu lõpuaktus.

Pidulikul aktusel said rakendusliku kõrghariduse diplomi Misjoni ja teoloogia õppekaval 14 tudengit erinevatest riikidest ja kogudustest. Kolm üliõpilast lõpetasid cum laude diplomiga, ning kolm tudengit pälvisid eripreeriad.

EMKTS teatab rõõmuga, et meie vilistlane Allan Kroll alustab sel sügisel ise õpetamist.

Allan lõpetas Seminari 2006. aastal, kaitstes diplomitöö Effataa ärkamise kohta. Aastal 2020 kaitses ta Usuteaduse Instituudis magistrikraadi teemal “Vaimuanded ja vaimuilmingud apostlikest isadest Augustinuseni”.

Allan on Valguse Tee koguduse pastor, vanglakaplan, tuntud jutlustaja nii kristlikes raadiotes kui erinevates kogudustes. Allan juhib ka Valguse Tee piiblikooli, milles osales eelmisel õppeaastal 223 õpilast 63 kogudusest ja 7 erinevast denominatsioonist.

Meil on suur rõõm teda taas Seminaris tervitada!

Teil on võimalus kohtuda nii Allani kui ülejäänud õppejõududega, kui täidate Seminari sisseastumisavalduse, mille leiate siit.

Selleks, et minimiseerida seminari ruumes olevate töötajate, üliõpilaste ja külaliste võimalust kokku puutuda viirusega ja võimaldada kõigile ohutu töö- ja õpikeskkond, palume järgida alljärgnevaid reegleid:

Elu enne ja pärast seda viirust on tõesti kirjeldamist väärt. Veel 8. märtsil jutlustas Phil Meadows Tallinna Metodisti Kirikus. Ta jagas piibliteksti Joh 20:19-22. Pärast Jeesuse surma jüngrid istusid lukustatud uste taga, hirmul Jeesuse nimel evangeeliumi kuulutada, et mis neist küll seal väljas saab. Ülestõusnud Jeesus aga tuli läbi seinte nende keskele ja ütles: "Ära karda!" Phil kutsus meid üles Püha Vaimu julguses ja väes minema välja ilma kartuseta.

Seoses koroonaviiruse levikust põhjustatud eriolukorraga toimuvad õppesessioonid veebipõhise ja iseseisva õppe kombinatsioonina. Meie eesmärgiks on võimaldada üliõpilastel lõpetada semester enne suve, kasutades muudetud ja paindlikku tunniplaani. Igal õpetajal kohustus kontakteeruda otse oma üliõpilastega ja anda edasi oma ootused seoses õppekava täitmisega.

On March 5-8, 2020 the third MTSE student conference on the topic of Church Planting and Discipleship was held at Baltic Methodist Theological Seminary.

MTSE was created 21 years ago as a Methodist educational network. It currently includes 15 seminaries. MTSE helps leaders of schools to collaborate in training, student exchange and simply make friends. Since 2017 MTSE has periodically held student conferences.

EMK Teoloogiline Seminar 25 sünnipäeva eripakkumine!

Kõigile huvilistele, kaasa arvatud endistele õppijatele täiendkoolituskursused!

EMK Teoloogiline Seminar kutsub täiendõppena osalema vabakuulajana ühel loengukursustele 2019/20 õppeaastal tasuta. Pakume ained esmatutvuseks ning edasijõudnutele olemasolevate teadmiste täiendamiseks.

Soovi korral on võimalik saada ka tunnistus läbitud aine kohta, mida arvestatakse VÕTA raames oma praeguses või tuleviku tasemeõppes. Tunnistuse jaoks tuleb sooritada ülesanded ja eksam ning maksta ainepunkti õpemaks 32€/EAP.

Käesoleval semesteril pakume kuulata tasuta ühte alljärgnevatest loengukursustest. Üks kursus tasuta, järgnevad 32€/EAP. Osalemiseks on vajalik registreerumine vähemalt 24 tundi enne loengute algust.

Tööpakkumine

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar pakub tööd Infotehnoloogia Spetsialistile

Infotehnoloogia spetsialisti töö sisuks on EMKTS-i IKT-valdkonna arendamine ja haldamine.

Koormus 0,5.

Huvi korral saada oma CV ja haridust tõendavad dokumendid aadressile seminar@emkts.ee

Loe lähemalt >>