9.-10. oktoobril toimus EKKA rahvusvahelise hindamiskomisjoni külastus. Seminar on töötanud kuid institutsionaalse aruande kallal ja see külastus on üks osa protsessist mille läbi kontrollitakse EMKTS-i kvaliteeti. Komisjoni esialgne hinnang oli väga positiivne ja julgustav.

Siinkohal suur tänu kõigile endistele ja praegustele õpetajatele, õppijatele, töötajatele ja tööandjatele, kes sellel päeval osalesid ja aitasid seminaril ennast parimast küljest näidata. Mõned teist jäid ka pildile.

 

1.-2. oktoobril tervitasime meie seminaris Asbury Theological Seminary nelja-liikmelist kõrgetasemelist delegatsiooni. Kohtumisel osales ka piiskop Christian Alsted EMKTS eestseisuse esimehena. Kohtumisel leppisime kokku, et meie ühistöö jätkub ühise magistri õppekava loomise suunas, ning juba märtsis 2020 korraldame Tallinnas rahvusvahelise Church Planting Institute koolituse.

EMKTS tahab olla koht kust kirikud ja töötegijad Euroopast ja kaugemalt saavad kasulikku koolitust misjoniks ja kirikute rajamiseks. Oleme tänulikud Jumalale partnerite eest, kes toetavad ja meid abistavad selle missiooni täitmisel.

Seminar alustas 29. augustil õppetööd ühise armulaua-jumalateenistusega. Meie palve on, et Jumal kes pani tudengite sisse igatsuse astuda seminari ka aitaks neil igaühel seda kutsumust järgida. Meid kõnetas Markuse 1:17-18: “Ja Jeesus ütles neile: “Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!” Ja nad jätsid koge oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle.”

Korralised õppejõud alustasid uut õppeaastat tiimi väljasõiduga Käsmu, et koos palvetada, arutada seminari tuleviku üle, õppida üksteist paremini tundma ning teha plaane kuidas töötada efektiivselt ja veelgi paremini. Seminar tahab areneda. See oli töine aga ka kosutav aeg. Seminaril on suur rõõm võtta vastu meie hulka uusi õppejõudusid. Magister Taavet Taimla õpetab misjoni, piibliõppe ja vaimuliku kujunemise alal ja hiljutine superintendent Taavi Hollman õpetab pastorite koolituse ja praktika alal ning on ka abiks uuele rektorile. Robert Tserenkov EMK uue  superintendendina osaleb samuti seminari juhtimises. Jumal õnnistagu neid kõiki!

15. juunil toimus EMK Teoloogilise Seminari XX lennu lõpuaktus.
Pidulikul aktusel said rakendusliku kõrghariduse diplomi Misjoni ja teoloogia õppekaval 13 tudengit erinevatest riikidest ja kogudustest. Kaks cum laude diplomiga lõpetajat pälvisid eripreemiad.
Lõpetajad 2018: Oleksii Bulat, Zhanna Bulat, Kaire Lotamõis, Olavi Laur, Meelis Maikalu, Iya Markovich, Maiu Medri, Markko Põld, Izrail Kirillov, Triin Tarendi, Eivin Toodo, Veikko Võsu, Alur Õunpuu.

Konkursi tulemusena kinnitas EMK Kirikuvalitsus seminari eestseisuse ettepanekul uueks rektoriks dr Külli Tõniste. Uus rektor asub ametisse 1. augustist 2018. Senine rektor dr Meeli Tankler lõpetab pärast 9 aastat rektorina töö sellel ametikohal ja jätkab seminari õppejõuna. Dr Külli Tõniste on seminari vilistlane, kes pärast lõpetamist jätkas oma õpinguid USA-s, esmalt Asbury Teoloogilises Seminaris. Doktorikraadi Piibli teoloogias sai ta aastal 2010 Londoni Teoloogiakoolist Bruneli Ülikooli juures. Külli Tõniste on töötanud õppejõuna Houghtoni kolledzhis ja Northeasterni Teoloogilises Seminaris USA-s. Sügisest 2015 on Külli Tõniste ja tema abikaasa Douglas Childress Eestis ÜMK Globaalteenistuse misjonäridena, töötamas EMK Teoloogilises Seminaris õppejõududena ja aitamas kõigiti kaasa seminari arengule.

Kolmapäeval, 7. veebruaril jutlustas seminari jumalateenistusel tõelisest tarkusest EMK emeriit-superintendent Dr. Olav Pärnamets.
Tema juhatusel valmis Tallinna kirikuhoone ja tema pani aluse ka meie teoloogilisele seminarile 1994 aastal. Eelmise aasta juubelisünnipäevaks (80) valmis tema autobiograafiline teos Elu armu arvel".

EMK Teoloogiline Seminar alustas õppetööga 23. augustil.
Avajumalateenistuse teemaks oli takistuste ületamine teel Jeesuse juurde, järgnesid tihedad loengupäevad. Seminari asus õppima 22 uut üliõpilast neljast erinevast riigist. Õppetöö toimub eesti, inglise ja vene keeles.

16. juunil toimus EMK Teoloogilise Seminari XIX lennu lõpuaktus.
Pidulikul aktusel said rakendusliku kõrghariduse diplomi Misjoni ja teoloogia õppekaval 14 tudengit erinevatest riikidest ja kogudustest. Kaks cum laude diplomiga lõpetajat pälvisid eripreemiad.
Lõpetajad 2017: Janne Ahnefer, Urmas Jäe, Kristjan Kalamägi, Beno Kudrin, Laura-Elisa Kägra, Emmanuel Testimony Odeh, Johanna-Margret Ojaots cum laude, Janika Rosen, Irina Semjonova, Kristina Sinimeri, Oleg Šumilov cum laude, Vera Titovića, Iurii Vegera, Sarah Tania Weber.

Kevadsemestril õppisid tudengid erinevate kristlike konfessioonide ajalugu, teoloogiat ja praktikaid kursusel Konfessiooniõpetus, milles tegid kaasa Eesti erinate kirikute juhid.

Juunis olid antud kursusega seoses külas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku ülempreester Matthias Palli. Kursuse üks eesmärkidest oli mõista erinevate kirkute arusaama Jumala teenimisest. Eesmärk oli edenada oikumeeniat ja Suure Misjonikäsu loomingulist rakendamist. Diskussioone juhtis EMKTS dotsent, teoloogia doktor Külli Tõniste. Konfessiooniõpetuse raames olid külas veel Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president Erki Tamm, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Ago Lilleorg ja Eesti apostellik administraator Tema Ekstsellents piiskop Philippe Jourdan. Seminar tänab kõiki lektoreid nende lahke valmisoleku eest osalema õppetöös ja pidama tähendusrikast loengut.

Meie uue lühiajalise tudengivahetuse programmi käigus oli Emmanuel esimene, kes läks Eestist Saksamaale. Emmanuel osales aktiivselt tudengielus Reutlingeni Teoloogia Kõrgkoolis.

Talle jättis sügava mulje jumalateenistus, kus tähistati järgmise Saksa Evangeelse Metodisti Kiriku piiskopi valimist. Samuti sai ta osa uue süstemaatika dotsendi valimisest Reutlingenis. Osaledes tavalises õppetöös selles saksa kõrgkoolis, oli tal võimalus kogeda teistsugust õpetamisviisi ja võrrelda seda meie seminariga. Tudengivahetus oli temale väga rikastav ning selle kogemuse kaudu rikastub ka meie seminar!