28. augustil 2020 toimus EMK Teoloogilise Seminari XXII lennu lõpuaktus.

Pidulikul aktusel said rakendusliku kõrghariduse diplomi Misjoni ja teoloogia õppekaval 14 tudengit erinevatest riikidest ja kogudustest. Kolm üliõpilast lõpetasid cum laude diplomiga, ning kolm tudengit pälvisid eripreeriad.

Koroonaviirusele vaatamata valmistame endiselt kristlasi ette Jumala teenimiseks!


Olete oodatud sel sügisel Seminari, et kasvada osaduses Jumalaga ja õppida tundma Tema Sõna ning enese võimalusi Jeesuse toomisel meie maailma.

Uus akadeemiline aasta algab II ja III kursusele 25. augustil.
Esimese kursuse õppetöö algab 2. septembril.

EMKTS pakub õpetust, mis on ühtaegu piibellik ja akadeemiline. Lisaks saate laiendada oma maailmavaadet suheldes kristlastega teistest denominatsioonidest ja riikidest. Teoloogia ja misjoni ainekava läbimine annab bakalaureuse kraadi ning oskused meie ühiskonna muutmiseks enam Kristuse-sarnaseks.

Sügissemestril alustab Seminaris õpetamist Allan Kroll, kes on oluliseks täienduseks meie õppejõudude ridadele. Uued põnevad kursused keskenduvad tänapäeva eestlastele evangeeliumi kuulutamisele. See saab olema eriline õppeaasta!

Muidugi nõuab praegune olukord mõistlike ettevaatusabinõude rakendamist, et kaitsta kõigi tervist. Meie IT-meeskond võttis kevadel kasutusele suurepärased kaugtööks vajalikud vahendid ning on valmis neid vajadusel uuesti rakendama. Igal juhul oleme valmis teid aitama järgmise sammu tegemisel usuteel.

Me usume, et Jumal on tegemas midagi erilist nii teie kui meie kõigi elus. Tema kavandatud tulevik on meile parim. Ühinege meiega uuel kooliaastal, et võiksime seda üheskoos kogeda.

EMKTS teatab rõõmuga, et meie vilistlane Allan Kroll alustab sel sügisel ise õpetamist.

Allan lõpetas Seminari 2006. aastal, kaitstes diplomitöö Effataa ärkamise kohta. Aastal 2020 kaitses ta Usuteaduse Instituudis magistrikraadi teemal “Vaimuanded ja vaimuilmingud apostlikest isadest Augustinuseni”.

Allan on Valguse Tee koguduse pastor, vanglakaplan, tuntud jutlustaja nii kristlikes raadiotes kui erinevates kogudustes. Allan juhib ka Valguse Tee piiblikooli, milles osales eelmisel õppeaastal 223 õpilast 63 kogudusest ja 7 erinevast denominatsioonist.

Meil on suur rõõm teda taas Seminaris tervitada!

Teil on võimalus kohtuda nii Allani kui ülejäänud õppejõududega, kui täidate Seminari sisseastumisavalduse, mille leiate siit.

Selleks, et minimiseerida seminari ruumes olevate töötajate, üliõpilaste ja külaliste võimalust kokku puutuda viirusega ja võimaldada kõigile ohutu töö- ja õpikeskkond, palume järgida alljärgnevaid reegleid:

Elu enne ja pärast seda viirust on tõesti kirjeldamist väärt. Veel 8. märtsil jutlustas Phil Meadows Tallinna Metodisti Kirikus. Ta jagas piibliteksti Joh 20:19-22. Pärast Jeesuse surma jüngrid istusid lukustatud uste taga, hirmul Jeesuse nimel evangeeliumi kuulutada, et mis neist küll seal väljas saab. Ülestõusnud Jeesus aga tuli läbi seinte nende keskele ja ütles: "Ära karda!" Phil kutsus meid üles Püha Vaimu julguses ja väes minema välja ilma kartuseta.

Seoses koroonaviiruse levikust põhjustatud eriolukorraga toimuvad õppesessioonid veebipõhise ja iseseisva õppe kombinatsioonina. Meie eesmärgiks on võimaldada üliõpilastel lõpetada semester enne suve, kasutades muudetud ja paindlikku tunniplaani. Igal õpetajal kohustus kontakteeruda otse oma üliõpilastega ja anda edasi oma ootused seoses õppekava täitmisega.

On March 5-8, 2020 the third MTSE student conference on the topic of Church Planting and Discipleship was held at Baltic Methodist Theological Seminary.

MTSE was created 21 years ago as a Methodist educational network. It currently includes 15 seminaries. MTSE helps leaders of schools to collaborate in training, student exchange and simply make friends. Since 2017 MTSE has periodically held student conferences.

EMK Teoloogiline Seminar 25 sünnipäeva eripakkumine!

Kõigile huvilistele, kaasa arvatud endistele õppijatele täiendkoolituskursused!

EMK Teoloogiline Seminar kutsub täiendõppena osalema vabakuulajana ühel loengukursustele 2019/20 õppeaastal tasuta. Pakume ained esmatutvuseks ning edasijõudnutele olemasolevate teadmiste täiendamiseks.

Soovi korral on võimalik saada ka tunnistus läbitud aine kohta, mida arvestatakse VÕTA raames oma praeguses või tuleviku tasemeõppes. Tunnistuse jaoks tuleb sooritada ülesanded ja eksam ning maksta ainepunkti õpemaks 32€/EAP.

Käesoleval semesteril pakume kuulata tasuta ühte alljärgnevatest loengukursustest. Üks kursus tasuta, järgnevad 32€/EAP. Osalemiseks on vajalik registreerumine vähemalt 24 tundi enne loengute algust.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahuldas Eesti Metodisti Kiriku taotluse katusorganisatsiooni Methodisti Related Theological Schools of Europe sündmuse „MTSE European student conference for Growth and Development of Churches with ATS International Church Planting Institute at Baltic Methodist Theolical Seminary“ 5.- 8. märtsil 2020 Tallinnas korraldamise toetamiseks summas 3399,33 eurot.