Elu enne ja pärast seda viirust on tõesti kirjeldamist väärt. Veel 8. märtsil jutlustas Phil Meadows Tallinna Metodisti Kirikus. Ta jagas piibliteksti Joh 20:19-22. Pärast Jeesuse surma jüngrid istusid lukustatud uste taga, hirmul Jeesuse nimel evangeeliumi kuulutada, et mis neist küll seal väljas saab. Ülestõusnud Jeesus aga tuli läbi seinte nende keskele ja ütles: "Ära karda!" Phil kutsus meid üles Püha Vaimu julguses ja väes minema välja ilma kartuseta.

Seoses koroonaviiruse levikust põhjustatud eriolukorraga toimuvad õppesessioonid veebipõhise ja iseseisva õppe kombinatsioonina. Meie eesmärgiks on võimaldada üliõpilastel lõpetada semester enne suve, kasutades muudetud ja paindlikku tunniplaani. Igal õpetajal kohustus kontakteeruda otse oma üliõpilastega ja anda edasi oma ootused seoses õppekava täitmisega.

On March 5-8, 2020 the third MTSE student conference on the topic of Church Planting and Discipleship was held at Baltic Methodist Theological Seminary.

MTSE was created 21 years ago as a Methodist educational network. It currently includes 15 seminaries. MTSE helps leaders of schools to collaborate in training, student exchange and simply make friends. Since 2017 MTSE has periodically held student conferences.

EMK Teoloogiline Seminar 25 sünnipäeva eripakkumine!

Kõigile huvilistele, kaasa arvatud endistele õppijatele täiendkoolituskursused!

EMK Teoloogiline Seminar kutsub täiendõppena osalema vabakuulajana ühel loengukursustele 2019/20 õppeaastal tasuta. Pakume ained esmatutvuseks ning edasijõudnutele olemasolevate teadmiste täiendamiseks.

Soovi korral on võimalik saada ka tunnistus läbitud aine kohta, mida arvestatakse VÕTA raames oma praeguses või tuleviku tasemeõppes. Tunnistuse jaoks tuleb sooritada ülesanded ja eksam ning maksta ainepunkti õpemaks 32€/EAP.

Käesoleval semesteril pakume kuulata tasuta ühte alljärgnevatest loengukursustest. Üks kursus tasuta, järgnevad 32€/EAP. Osalemiseks on vajalik registreerumine vähemalt 24 tundi enne loengute algust.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahuldas Eesti Metodisti Kiriku taotluse katusorganisatsiooni Methodisti Related Theological Schools of Europe sündmuse „MTSE European student conference for Growth and Development of Churches with ATS International Church Planting Institute at Baltic Methodist Theolical Seminary“ 5.- 8. märtsil 2020 Tallinnas korraldamise toetamiseks summas 3399,33 eurot.

 

Intervjuu Andrus Kasega. Andrus lõpetas seminari aastal 2006. Andrus on metodisti kiriku misjonipastor Leedus. EMKTS 25. sünnipäeval, 24. mail, ootame kohtumisi veel paljude meie vilistlastega, et kuulda kuidas neil läheb ja millist rolli mängis seminar nende juhiks kasvamises.