Kursuse eesmärk: anda ülevaade UT raamatute autorite kerygma rõhuasetusi Jeesuse tiitlite kaudu ja tutvustada messia tiitli mõistmist Pühakirjas (ja Jeesuse ajal)

Õpiväljundid: Õppija tunneb UT raamatute (valitud) autorite kerygma rõhuasetusi Jeesuse tiitlite kaudu. Teab Jeesuse kohta kasutatud tiitleid ja märksõnu UT (valitud) autorite kristoloogia mõistmisel

Õppejõud: Anne Saluraid

Ainepunkte: 3 EAP

Ajaplaan: 

25.09.2019 09:00 - 10:45
28.09.2019 13:45 - 16:30
09.10.2019 10:00 - 12:45
11.10.2019 14:15 - 18:00
12.10.2019 13:45 - 16:30
09.11.2019 13:45 - 16:30 

Registreerumine >>