Õppeaine eesmärgid: Anda üliõpilastele ülevaade pärast valgustusaega tekkinud piibliõppe metodoloogiatest, nende teoloogilistest ja filosoofilistest alustest ja praktilistest tulemustest lähtuvalt mõjust Kirikule ja meie arusaamadele piibliteksti suhtes.

Õppeaine õpiväljundid: Kursuse läbinud üliõpilane omab ülevaadet muutustest, mis toimusid piibliõppes pärast valgustusaega. Üliõpilased mõistavad, kuidas konkreetsed metodoloogiad toimivad ja milline on olnud nende mõju meie arusaamadele piiblitekstist. Üliõpilased mõistavad, milline mõju (positiivne ja negatiivne) on akadeemilisel piibliõppel sellele, kuidas Kirik kasutab Piiblit.

Õppejõud: Mark Nelson

Ainepunkte: 2 EAP

Ajaplaan:

21.11.2019 16:15 - 18:00
22.11.2019 11:00 - 12:45
22.11.2019 14:15 - 18:00
04.12.2019 14:15 - 18:00

Registreerumine >>