Õppeaine eesmärgid: Teoloogia kui distsipliini tutvustamine. Teoloogilise mõtlemise arendamine. Alustada teoloogia põhimõistete ja teemade tutvustamist lähtuvalt apostellikust usutunnistusest. Kursuse eesmärk on panna alus hilisemale sügavamale süstemaatilise, ajaloolise ja piibli teoloogia õppimisele.

Õppeaine õpiväljundid:  Kursuse läbinud õppija oskab kirjeldada teoloogia allikate rolli teoloogilises mõtlemises. Orienteerub teoloogia põhi mõistetes. Tudeng mõistab teaduse ja religiooni kompleksset vahekorda. Tudeng oskab sõnastada Jumala Isa kui kõikväelise Looja olemust ja Kolmainsuse doktriini klassikalise kristliku teoloogia seisukohalt.

Ainepunkte: 3EAP

Õppejõud: Külli Tõniste

Ajakava

21.11.2019 9:00-11:45
23.11.2019 9:00-15:30
04.12.2019 10:00-12:45
06.12.2019 11:00-18:00

Registreerumine >>