Ainekursuse eesmärgid. Teoloogia kui distsipliini tutvustamine. Teoloogilise mõtlemise arendamine. Jätkata teoloogia põhimõistete ja teemade tutvustamist lähtuvalt Apostellikust usutunnistusest. Käsitletavad teemad on kristoloogia, hamartioloogia ja soterioloogia (ehk siis õpetus Kristusest, õpetus inimkonna patust ja õpetus päästmisest).

Õppeaine õpiväljundid: Kursuse läbinud õppija oskab nimetada olulisemaid teoloogilisi seisukohti kristoloogias, hamartioloogias ja soterioloogias, tunneb ajaloolist problemaatikat ülalmainitud teoloogia valdkondades. Orienteerub erinevate kirikute erinevates seisukohtades õigeksmõistmisõpetuses ja tunneb nimetatud valdkondade terminoloogiat. Oskab eristada erinevaid teoloogilisi seisukohti nimetatud valdkondades. Sostab aines omandatud teoloogilisi teadmisi iseenda usulise kogemusega.

Õppejõud: Simon Graf

Ainepunkte: 3 EAP

Ajakava

06.11.2019 14:15 - 18:00
09.11.2019 13:45 - 16:30
04.12.2019 14:15 - 17:00
05.12.2019 09:00 - 12:45
07.12.2019 09:00 - 12:45

Registreerumine >>