Kursuse eesmärk: Jeesuse elu, tegevuse ja õpetuse uurimine selle juudi ja kreeka-rooma kultuuri kontekstis. Peamine rõhuasetus on sünoptilistel evangeeliumitel. Vaatleme kuidas Jeesuse õpetused ja tegevus tänapäeva kontekstiga seostuvad.

Õpiväljundid: Kursuse läbinud õppija on suuteline esitama Jeesuse elu ja teenimistöö kesksed sündmused nende kronoloogilises järjestuses. Suudab nimetada Jeesuse põhilisi õpetusi ja kuidas need Jeesuse kontekstis olid kas traditsioonilised ja järjepidevad või uued ja skandaalsed juudi või kreeka-rooma kontekstis. Suudab kirjalikult ja suuliselt näidata, et ta tunneb Jeesuse elu põhilist ajaloolist, geograafilist, sotsiaalset ja religioosset tausta ja tunnetab vajadust seda veelgi enam uurida. Kursuse läbinud õppija on suuteline evangeeliumite tekste hoolikalt lugema märgates detaile ja tunnetades esmaallikate tähtsust Jeesuse elu uurimisel. Oskab teadlikumalt rakendada Jeesuse eeskuju ja õpetust tänapäevases kontekstis.

Õppejõud:  Philip Richardson

Ainepunkte: 3 EAP

Ajaplaan: 

25.09.2019 14:15 - 18:00
26.09.2019 14:15 - 18:00
27.09.2019 11:00 - 12:45
27.09.2019 14:15 - 18:00
28.09.2019 09:00 - 12:45

Registreerumine >>