Kursuse eesmärk: Õppekursus annab ülevaate Vana Testamendi sisust; tutvustab kontekstist tulenevaid teoloogilisi, kirjanduslikke ja ajaloolisi küsimusi.

Õpiväljundid: Õppekursusel läbides mõistab õppija, kuidas Vana Testamendi narratiiv arendab välja kristliku usu päästeloo. Õppija oskab selgitada Jumala kujutamist Vana Testamendi tekstides. Kursuse lõppedes on õppija teadlik Vana Testamendi ajaloolisest, kultuurilisest ja geograafilisest taustast. Osakab näidata kuidas kujuneb prohvetlik arusaam Messia isikust Vanas Testamendis ning mõistab, kuidas realiseerub leping Vana Testamendi Iisraeli ajaloos.

Õppejõud:  Mark Nelson

Ainepunkte: 4 EAP

Ajakava: 

29.08.2019 14:15 - 18:00
11.09.2019 14:15 - 16:00
12.09.2019 09:00 - 11:45
14.09.2019 13:45 - 17:30
16.10.2019 14:15 - 16:00
17.10.2019 09:00 - 11:45
20.11.2019 14:15 - 18:00
21.11.2019 14:15 - 16:00  

Registreerumine >>