Raamatukogu põhiülesanneteks on komplekteerida, säilitada ja teha kättesaadavaks õppetööks vajalikku kirjandust, ühtlasi anda informatsiooni raamatute elektroonilise kataloogi Rikswebi kohta. EMK Teoloogilise Seminari raamatukogu teeb koostööd teiste samalaadsete raamatukogudega kodu- ja välismaal.


Raamatuogu kataloog veebis - Riksweb


Raamatukogu on AVATUD K-R 10.00 -16.00

Raamatukogu juhataja: Maiu Mäevere, tel 668 8464

Tegevuse valdkonnad, eesmärk ja ülesanded:

  • raamatukogu- ja infoteenindus
  • infootsingu nõustamine ja koolitus
  • kirjastustegevus
  • põhiinformatsiooni tasand
  • õppetööd ja selle juhendamist toetav tasand
  • teadustööd toetav tasand

Raamatukogu komplekteeritus: raamatuid 16875 eksemplari, perioodika väljaandeid 1402, käsikirju, lõputöid 157, samuti töötajate magistri- ja doktoritöid. Teavikute komplekteerimise aluseks on EMKTS-is õpetatavate ainete register.

Teavikute hankimiseks on neli valikutasandit:

  1. põhiinformatsiooni tasand, mis võimaldab ainevaldkondi tutvustada ja määratleda
  2. õppetööd ja selle juhendamist toetav tasand
  3. teadustööd toetav tasand
  4. John Wesley elu ja kirjatööd tutvustav tasand. See on oma ainulaadsuses Eestis kättesaadav vaid EMK Teoloogilse Seminari raamatukogus.

Enamik raamatukogus olevatest rariteetidest on Piiblid.