Pärast keskkooli olid mu ees paljud teed valla, aga ma ei osanud valida, mida õppima minna. Mul oli suur huvi Piibli vastu, aga kristlased minu tutvusringkonnas ei soovitanud minul õppida teoloogiat, nad ütlesid, et see ei aita minu usulisele kasvule kaasa. Aga Jumal andis minu teele kohtumisi inimestega, kes olid teoloogiat õppinud ja julgustasid mind seda teed ette võtma. Nii ma astusingi seminari, lootuses saada rohkem teada kristlusest ja õppida Jumalat paremini tundma. EMK Teoloogilises Seminaris õppides avastasin palju rohkem, kui ma oskasin ette kujutada: ma puutusin kokku erinevate pühitsuse vormidega ja teistsuguse mõtlemislaadiga. Mind paelus eelkõige Piibliõpe sügavus ja arutelud tudengite ja õppejõududega elu põhiküsimuste üle: Kes on Jumal? Kes on inimene? Kelleks on Jumal inimese loonud? Süvenev huvi leida vastuseid teoloogilistele küsimustele viis mind edasi õppima Saksamaale. Õppimise kogemus Reutlingen kõrgkoolis avardas minu silmaringi veelgi ning panustas minu isiklikku ja vaimulikku arengusseVälismaal mõistsin paremini enda identiteeti ja sain näha Eesti konteksti uuest perspektiivist. Bakalaureusetöös analüüsisin H.-M. Barthi monograafia abil teoloogiliselt usukaugust Ida-Saksamaa sekulaarset usumaastikusmis on võrreldav Eesti olukorraga. Magistri tasemel uurisin kristliku eetikat ja identiteeti teiste religioonide (eriti budismi) kontekstis, millele mind motiveeris Jaapanis veedetud vahetussemester ja Hans Küngi maailmaeetika (Weltethos) kontseptsioon. Ma tunnen enda südames kutsumust misjonitööle eriti soome-ugri rahvaste seasSeepärast olen osalenud mitmetel lühiajalistel misjonireisidel Venemaa perifeerias, et toetada noori kristlasi nende kasvavas usus 

Naastes pärast välisõpinguid Eestisse, paluti mul õpetada seminaris Eesti kirikulugu. Uurides seda valdkonda avastasin, kui põnev ja mitmetahuline on Eesti usu- ja religioonilugu. Seminaris õpetamine on minule väga rikastav kogemus ja ma loodan, et ka tudengid saavad minu aine kaudu õppida tundma, kuidas Jumal toimib läbi Eesti ajaloo.  

Teenimiskogemus 

  • Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar, õppekorralduse assistent, 2016-2019 
  • Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminarlektor, 2017 

Haridus 

  • Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar, rakenduslik kõrgharidus, 2009-2012 (lõpetamata) 
  • Theologische Hochschule Reutlingen, Bakalaureus teoloogias (Bachelor of Arts in Theology (BA)), 2012-2014 
  • NCC Center for the Study of Japanese Religions, Kyoto, 2015 
  • Magister teoloogias (Master of Arts in Theology (MA))Theologische Hochschule Reutlingen 2014-2016Magistritöö: „Menschenrechte im Buddhismus und Christentum“ („Inimõigused buddhismis ja kristluses“), juhendaja Michael Nausner 
  • Hariduse juhtimine (Master of Arts in Social Sciences (MA)), Tallinna Ülikool, 2018 (lõpetamata) 

Kiriklik kuuluvus 

  • Tallinna Kristlik Kiituse Kabeli Kogudus, vabatahtlik, 2007-2018 
  • Soomeugri misjon, lühiajalised misjonireisid, 2010-2018 

Õppejõu andmed: