Seminari õppima tulek oli minu jaoks pikk protsess. Võin öelda, et see oli selge Jumala kutse. Esimesed mõtted selles suunas olid ilmselt umbes 20 aastat tagasi, mis kerkis uuesti ja selgemalt esile mõned aastat peale seminari õppima asumist.