EMK Teoloogilise Seminari visioon: tagada rahvusvahelistele nõuetele vastav rakenduslik teoloogiline kõrgharidus ja täiendkoolitus Baltimaade ja lähiregiooni riikidest kristlastele.

Visiooni teostamiseks vajame oma tiimi Infotehnoloogia Spetsialisti.

Algus: niipea kui võimalik

Koormus: 0.5

Paindlik graafik: õppe-sessiooni nädalatel alati kohal Narva mnt 51 majas, sessioonivälisel ajal paindlik, osaliselt kaugtöö võimalus.

 

Ametikoha eesmärk: Infotehnoloogia spetsialisti töö sisuks on EMKTS-i IKT-valdkonna arendamine ja haldamine, kooli infosüsteemide ja multimeedia seadmete häireteta toimimine, kodulehe administreerimine, arvutikasutajate nõustamine, IT- süsteemide haldamine ja kasutajatoe andmine.

Kvalifikatsiooninõuded

Haridus: Kõrg- või kutsekeskharidus, kutsealane täiendkoolitus

Keeleoskus: Riigikeeleoskus kõrgtasemel; inglise keel keskmisel tasemel; vene keele oskus tuleb kasuks.

Arvutioskus: Windows-keskkond, MS Office, kogemus Adobe Creative Cloud kasutamises graafika- ja videotöötluses tuleb kasuks.

Isiksuse omadused: Suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, paindlikkus, õpivalmidus ja initsiatiivikus.

Pakume: vaheldusrikast tööd sõbralikus tiimis, kristlikku ja rahvusvahelist töökeskkonda, vajadusel täiendkoolitust.

Huvi korral saada oma CV ja haridust tõendavad dokumendid aadressile seminar@emkts.ee

Täiendav info rein.laaneser@emkts.ee

www.emkts.ee