Üliõpilaste diplomitööd

EMK Teoloogilise Seminari üliõpilaste diplomitööde nimekiri alates aastast 1998.
Diplomitöid saab lugeda seminari raamatukogus.

Diplomitööd 2018. aastal

Bulat, Oleksii - Развитие взаимоотношений Бога и человека во времена Моисеева и нового заветов - Jumala ja inimese vahelise suhte areng Moosese ja uue lepingu ajal.
Bulat, Zhanna - Исследование двух противоположных взглядов в отношении уверенности в спасении (на примере теологии Методистской церкви и Поместной церкви) - Uuring kahest vastupidisest vaatest päästekindluse kohta uurimine (metodisti kiriku ja kohaliku kiriku teoloogia näitel).
Kirillov, Izrail - Практическая функция нарратива о пророке Самуиле с точки зрения духовного формирования служителя: влияние окружения, культуры и личного выбора - Keskkonna, kultuuri ja isikliku valiku mõju prohvet Saamueli vaimulikule kujunemisele
Markovich, Iya - Учение о даре говорения на иных языках в пятидесятнических церквях - Teistes keeltes rääkimise õpetus nelipühi kogudustes
Laur, Olavi - Saalomoni isiklik portree tema valitsemise algusperioodil
Lotamõis, Kaire - EMK Teoloogilise Seminari maineuuring ja turundus võimalused
Maikalu, Meelis - Paarisuhtevägivald kristlikes peredes
Medri, Maiu - Pöördunud inimese kujunemine Pauluse esimese Korintose kirja näitel
Põld, Markko - Koguduse rajamise võimalused ja takistused Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku kujunemise näitel
Tarendi, Triin - Eesti Kirikute Nõukogu Noortetöö Nõukogu roll katuseorganisatsioonina
Toodo, Eivin - Muusika roll Eesti Metodisti Kiriku jumalateenistuses Tallinna koguduse näitel
Võsu, Veikko - Evangeelsed platvormid Eesti kogudustes
Õunpuu, Alur - Teoloogilise hariduse olulisus Eesti Kristlikus Nelipühi Kirikus

Diplomitööd 2017. aastal

       Ahnefer, Janne - Leinajate hingehoid koguduses
       Ojaots, Johanna-Margret - Eksortsism metodistlikus praktikas
       Kudrin, Beno - Kristliku ülistusmuusika omaloomingu roll Eesti kristlaste hulgas
       Kägra, Laura-Elisa - Asenduskodulaste identiteedi kujunemine ja selle iseärasused
       Kalamägi, Kristjan - Lootuse Küla rehabilitatsiooni keskusena ühiskonnas ja selle programmi efektiivsus
       Jäe, Urmas - Alfa kursuse mõju kristluse põhitõdede mõistmisel.
       Sinimeri, Kristina - Tahkuranna apostliku õigeusu koguduse elu ja töö ajalooline ülevaade
       Odeh, Emmanuel - The Christian Athletes
       Semjonova, Irina - Подготовка и проведение занятий в христианских лагерях для детей и подростков.
       Rosen, Janika - Преподавание в воскресной школе детям от 3 до 6 лет
       Shumilov, Oleg - Толкование отрывка Евреям 6:1-8
       Weber, Sarah Tania - Преподавание Шоа в Церкви
       Vegera, Iurii - Доктрина спасения в трудах ранних отцов Церкви и в вероучении Евангельских Христиан Баптистов
       Titovića, Vera - Христиане евангелизируют через спорт

Diplomitööd 2016. aastal

Alla, Liina - Usulisest väärkohtlemisest taastumine tänapäeva Eestis
Häng, Toomas - Kristoloogia teema võrdlev käsitlus Peetruse ja Jaakobuse kirjades.
Silja Kuris - Aastatel 2005-2015 EELK Rõngu Mihkli Koguduse leerikursuse läbinute side kogudusega
Maiju Leetma - Paulus Jeesuse jälgides
Pille Mägila - Naiste osalus ühiskonnas ja Metodisti Kiriku tegevuses aastatel 1920-1940
Jarl Šapovalov - Kristlike ja mittekristlike rehabilitatsioonikeskuste töö efektiivsus

Diplomitööd 2015. aastal

Erbele Andrew - Surm ja vahepealne seisund: Rooma katoliku ja wesleyaanliku arusaama võrdlus
Calugar Rares - The Methodist Movement in the Anglican Church and Lord’s Army Movement in the Romanian Orthodox Church, Similarities and Parallels
Ernits Krista - Andestamine kristlastevahelistes suhetes: juhtumianalüüs
Kulikova Veera - Udmurdi rahva evangeliseerimise probleemidest
Kupper Meeli - Traditsioonilise peremudeli mõiste Eesti kooseluseaduse debatis
Kurtshanov Aleksei - Эпопея главного героя фильма «Сталкер» режиссёра Андрея  Тарковского
Liblik Karl - Väepalve karismaatilises liikumises: hinnang pühakirja ja evangeelse teoloogia valgel
Sashina Maina - Распространение Библии среди удмуртского народа
Baranov Vitali - Sotsiaalvõrgustik kui evangelisatsiooni vahend venekeelsete noorte seas Tallinnas
Vadim Vadim - Значение теологического образования в подготовке миссионеров для служения
Mirgorodski Deniss - Isa roll religioosses kasvatuses Jeesuse Kristuse aegadel ja kaasaegses kristlikus peres
Prelova - Tatjana Isiksuse muundumine positiivse mõtlemise kaudu
Saard Hanna - Kristlaste abielu mitte-kristlastega

Diplomitöö 2014. aastal

Helika Gustavson-Rätsep - Usulise vaimulaadi väljendamine liturgiliste palveasendite kaudu luterlikus kirikus
Merlin Metsla - Lühimisjoni mudeli rakendamine Eestis Brasiilia-Eesti suvemisjoni projekti raames
Tom Riska - Establishment and Expansion of the Church: Comparing Roland Allen's Missionary Method and the Methodist Mission to Finland in the Late 19th and Early 20th Century
Julia Kargina - Скорбящая богородица Мария: утешающая и сострадающая
Galina Kravtshuk - Вклад духовных служителей в формировании Эстонской Методистской Церкви города Тапа

Diplomitööd 2013. aastal

Dreifeld, Valdeko - Eesti  kirikute vastastikune külalislahkus armulaual
Galkina, Jelena - Процесс духовного воспитания в русской общине ласнамяэ эстонской христианской пятидесятнической церкви
Kolessov, Grigori - Этика библейского брака
Lahi, Sirly - Läbipõlemissündroomi ohufaktorid ja stressijuhtimise võimalused vaimulike pastoraalteenistuses
Osokin, Aleksei - Проповедь евангелия в эпоху постмодернизма
Osokina, Alla - Kiriku roll eesti ühiskonna sotsiaalsete probleemide lahendamisel diakooniatöö kaudu
Pedajas, Maire - Koolihirmu põhjused Pärnu shalomi lastemaja laste näitel
Rudenko, Jevgeni - Роль отца в воспитании ребенка в христианском контексте
Shubina, Ljubov - Духовное влияние страданий на христианина
Usin, Tanel - Tallinna Nelipühakogudus Eelim. Ajaloo süstematiseerimine ja kogumine.

Diplomitööd 2012. aastal

Aulis, Joel- EMK noortelaagrid 1980-1991
Jantunen, Esko - Духовный наставник в общине
Kapsta, Kaia - Eesti raseduskriisi nõustamissüsteemi kujunemislugu
Pahk, Aivar - Usuline tagakius esimestel sajanditel ja selle kordumise võimalikkus nüüdisaegses EL-s
Sarik, Enno - Teenides ääremail:   EMK Ruusmäe koguduse lugu
Shubin, Petram - Цели и функции духовной жизни христианской общины
Rudenko, Marika - Низкая самооценка как причина социальной неприспособленности
Petrenko, Aleksandr - Роль инструментов всеобъемлющего выздоровления в решении проблемы химической зависимости
Sorokin, Aleksandr - Проблема развода в христианских семьях и решения кризисных ситуаций
Sokk, Epp - Palveränd Jaakobiteel: ajalugu ja tänapäev ning eestlased sellele teel
Urb, Jane - Hingehoidlik leina nõustamine lapse surma korral
Melnychuk, Alyona - Глухие люди в церкви

Diplomitööd 2011. aastal
    Risto Abel - Müütide ja rituaalide mõjust sotsiaalsete konfliktide lepitamisel
    Julia Kalashnikova - Финансовое обеспечение христианских служителей
    Olga Klimovitš - Пост, как источник духовной силы в Ветхом и Новом Заветах
    Eha Lõhmus - Joosua ja Taaveti sõjapidamise meetodid ning kontseptsioon armastavast Jumalast
    Heidi Meier - Kirik muutuvas maailmas ja sellega seotud temaatika 2010. aasta arvamuslugudes Postimehe ja Delfi näitel
    Vitali Mirošnitsenko - Роль Субботней школы для взрослых в
    христианском развитии
    Jelena Povilaviciene - Healing Service in United Methodist Church of Lithuania
    Taimi Pärna - Power encounter kristliku misjoni meetodina
    Aet Reinhold - Märjamaa kiriku ja koguduse ajaloost
    Ly Treuman - Kristliku abielu püsivust mõjutavad tegurid
    Jevgenia Tsoi - Возможности преодоления со-зависимости
Diplomitööd 2010. aastal
    Cervin, Ruth - Usulise eneseteadvuse kujunemine ja selle seos maailmapildiga
    Filimonova, Valentina - Побрастающее поколение и церковь
    Fjodorova, Veronika - Eesti Metodisti Kiriku Tallinna Vene Koguduse ja selle mõjul rajatud koguduste ajalugu
    Fromzel, Tetyana - Десятина в современной церкви
    Janushkevichiute, Rosita - Семейное воспитание как основной фактор формирования нраственной основы личности
    Katõhhina, Ljudmilla - Недостойное обращение с детьми
    Krall, Peeter - Kinnipeetavate palveelu
    Krotova, Natalja - Устройство и адаптация в замещающей семье детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
    Lyachenkov, Alexey - О контекстуализации при миссионерской деятельности в ортодоксальной сфере культуры на примере культуры коми
    Maljuškina, Kadri - Kristlik ehedus praktilises usuelus
    Naagel, Ester - Hingehoiu vajalikkusest elukaare õhtutundidel
    Olt, Merike - Varateismelise identiteedi leidmise võimalusi piibliisikute elude kaudu
    Paju, Tõnu - Nelipühiliikumine Saaremaal
    Paukshis, Ansis - Использование современных технологий в церкви
    Timofejeva, Nadezda - Копромиссы в русском евангельском  движении
    Treiman, Mari-Liis - Kuidas naine saaks aidata kaasa oma mittekristlasest abikaasa pöördumisele
    Vellend, Kersti - Depressiooni äratundmise vajalikkus vaimuliku töötegija jaoks
Diplomitööd 2009. aastal
    Kim, Jung-Gon - Misjoniteemade käsitlus Luuka evangeeliumis
    Mägi, Eve-Kati - Pihiteoloogia ja- praktika  kujunemine kirikuloos
    Polis, Aigars - Возможности служения для христиан пожилого возраста
    Popova, Nadezhda - Миссионерская деятельность Cтефана Пермского на Коми земле и ее роль в контексте истории
    Põldaru, Heiki - Kristliku kirjanduse mõjust lugejale Hüüdja Hääle näitel
Diplomitööd 2008. aastal
    Forsbäck, Andreas - The Role of Leadership in the Revitalisation of Evangelical Churches in the Swedishspeaking Part of Finland
    Kapp, Andres - Allianssliikumine ja alliansspalvenädalad Eestis
    Koskela, Lorna - The Eucharist: Sign and Source of Unity? A Case Study of Attitudes in Churches in Finland Towards Open Communion
    Ploom, Age - Naise vaimulik kutsumus nunnana õigeusu perspektiivis
    Ploštšadnaja, Veera - Женщина в авраамических религиях
    Toots, Kertu - Täiskasvanute motiveerimine elukestvaks piibliõppeks
Diplomitööd 2007. aastal
    Arro, Imbi - Rist kristlaste märgina
    Artjušenkov, Jüri - Депрессия как предпосылка самоубийства (Depressioon kui eeltingimus enesetapuks)
    Hermaküla, Iiri - Elu Sõna liikumine aastatel 1987-1988
    Kruuse-Kingo, Ülle - Religiooni uued võimalused virtuaalkeskkonnas
    Olenko, Marika - Õppimine täiskasvanueas
    Ränk, Marika - Hingehoid teoorias ja praktikas
    Sepp, Leeni - Kuidas tulevad inimesed pöördumisele Ida-Virumaal?
    Spiridenko, Andrei - Скиния – символ грядущего Мессии (Tempel - kui Messia sümbol)
    Teder, Karin - Uue Testamendi kreeka keele õppevahend iseõppijaile
Diplomitööd 2006. aasta
    Barinov, Aet - Abielu pühadus kristlikus õpetuses ja praktikas
    Danielsons, Ints - Дары Духа в эпоху Постмодернизма
    Evartov, Küllike - Eshatoloogiast tingitud kristlike ideaalide ja maailma tegelikkuse pinge
    Grunte, Janis - What Lies Behind the Mystical Phenomenon of the Indigo Children?
    Kallaste, Mairit - Jumala nimed Vanas Testamendis
    Kask, Andrus - Pühitsuselu luterliku ja metodisti kiriku käsitluses
    Kroll, Allan - Effataa ärkamine
    Lebedev, Igor - Положительные качества в пасторском служении
    Lider, Ljudmilla - Социальное сиротство
    Metsala, Heli - Jeesuse tiitlid Johannese korpuses. Kolm pilti Jeesusest
    Nikolajeva, Ljubov - Интеграция детей из детских домов в общество
    Paukshe, Ilze - The Teaching System for the Leaders in the Church
    Radomska, Tetyana - Роль мужа и роль жены в христианском браке
    Sepp, Erkki - Kristlaste tagakiusamised ja märterlus varakiriku perioodil
    Siimut, Merle - Osaduse käsitlus Pühakirjas ja selle mõistmine kaasaja Eesti koguduses
    Stelmah, Olia - Христианское душепопечительство в решении проблем сексуального характера в брачно-семейной жизни
    Tiikmaa, Juta - Eakate toimetuleku toetamine
    Tombak, Anneli - Koolieeliku areng väärtuste toel ja kasvukeskkonna mõjul
    Tulik, Roland - Kirik muutuvas Eesti ühiskonnas
    Ungru, Nete - Eelkooliealise lapse usuline mõtlemine
Diplomitööd 2005. aastal
    Degtyareva, Svetlana - Наиболее успешные методы борьбы с наркоманией
    Dilman, Violetta - Христианский лагерь, как форма духовного воспитания детей и подростков
    Jõesaar, Margus - Glossolalia-kas müsteerium
    Kalašnikova, Irina - Otsovstvo
    Kovalenko, Andrei - Проповедь и ее социальная направленность
    Kovalenko, Olga - Применение игровой формы воспитания в работе воскресной школы
    Kubjas, Raino - Prohvetid ja prohvetlus
    Kukk, Erika - Metodism kui vaimuliku kasvamise meetod John Wesley klasside näitel
    Kull, Ingmar - Leping
    Land, Tea - Teismeliste hingehoiu vajadus
    Matulaitis, Remigijus - Catholicism Turns to Protestant pastor model
    Mäesepp, Ellar - Mehelikkuse sotsiaalne kujunemine
    Naab, Ergo - Inimese olemuse teoloogilis-antropoloogiline kaemus
    Novikova, Natalja - Роль семьи и церкви в воспитании христианского характера у ребёнка
    Pallase, Janek - Evangelisti isik Uues testamendis ja Varakiriku perioodil
    Peterson, Laine - Eelteismelise areng ja kristlikud kasvatuspõhimõtted
    Sander, Liina - Pühakirja mõistmise ja õpetamise aspekte luterlikus traditsioonis
    Sõtšev, Sergei - Начало ересей и их отражение в современном мире
Diplomitööd 2004. aastal
    Ausmees, Heigo - Kirik ja teismelised
    Jaansoo, Revo - Elmar Salumaa pärandi uurimine: kristlus kui rõõmureligioon
    Koit, Silver - Vana Testamendi prohvetid ja prohvetite eksimatus
    Kuncheva, Maryna - Kõlbeline kasvatus
    Martinson, Alo - Elu väärtus õhtumaa kiriku ajaloos ja kaasaegses Eestis
    Sepp, Olga - Ühiskond ja teismeline elu mõtte otsingul
    Zagvozdkina, Julia - Valetamise probleem tänapäeva ühiskonnas
    Tammekänd, Tamara - Religiooni mõju ühiskonnale ja abielule
    Toomsalu, Arvo - Kes tegelikult abivajajat aitab
    Usin, Tiina - Tänav kui kasvukeskkond ja selle alternatiivid
Diplomitööd 2003. aastal
    Juta Annus - Iisraeli monoteismi ja ahen-atoni usundi erinevuste analüüs ajaloolises perspektiivis
    Rutt Vardja - Kriitilise mõtlemise arendamine gümnaasiumi religiooniõpetuse tunnis
    Elari Tamm - Motivatsioon vaimulikus juhtimises
    Jana Laaneser - Õpetaja ja õpilase vahelised suhted põhikooli vanemas astmes
    Maksim Jefimtðuk - Võim ja juhtimine kirikus
    Roman Radomski - Kristlik muusika
    Nadeþda Karavajeva - Inimliku kannatuse põhjustest
    Mihkel Madalvee - 12.-13. sajandil Vana-Liivimaal aset leidnud sündmuste käsitlemine eestikeelses ajalookirjanduses
    Kaia Põder  - Lapse arengu mõjutajad
    Eda Mägi - Väärtushinnangute kujunemine ja kujundamine
    Triin Sander - Lapse jumalakujutlusest
Diplomitööd 2002. aastal
    Mihhail Batšinski - Narkosõltuvuse vaimulikust aspektist
    Vladimir Beregovoi - Tserebraalparalüüsiga laste ravi, üldõpetuse ja kristliku kasvatuse koostöö
    Reet Eru -  Metodism täna
    Jaanus Kangur - Jumal ja ruum: kolmekorruselisest maailmapildist kolmemõõtmelise maailmapildini
    Marjana Luist - Lapse tunnetest vanemate lahutuse käigus. Süütunne.
    Vladek Manninen - Pastorite vahetumise mõju Eesti Metodisti Kiriku Lõuna-Eesti kogudustes
    Valdo Nõlvak - Kas Jeesus on Jumal või oli ta prohvet?
    Ele Palo - Eetilised väärtused ja nende arendamine I kooliastmes
    Tiia Pappel - Laste mõtted ja arvamused surmast
    Kätrin Põllu - Teismeline ja üksildus
    Lea Puhang - Püha mõistest, selle arengust ja teisenemisest tänapäeva Eesti ühiskonnas.
    Taavet Udso - Personaalse Jumala leidmise teed Iiobi raamatus ja selle paralleelidest tänapäeval.
    Ljudmilla Voltšihhina - Lapsed ja vägivald
Diplomitööd 2001. aastal
    Viktor Batov - Kristlik organisatsioon "Ühendus Kristuses"
    Evelin Bekasov - Lapse psühholoogiline areng ja selle mõju vaimulikule
    Igor Miller - Vanglate vaimuliku töö hetkeseis Eestis
    Margit Miller - Naiste ordineerimine
    Kaido Peebo - Eesti rahvausundi võrdlus Iisraeli usundiga
    Maris Väli - Teismeline koguduses
Diplomitööd 2000. aastal
    Elisabeth Andranikyan -  Usuõpetus põhikoolis
    Kristi Migur - EMK pühapäevakooli ajalugu ja tänapäev
    Regina Multram - Õpilaste ja õpetajate suhtumine usuõpetusse
    Jaanus Pedak - Laste kasvatamine kristlikes perekondades
    Liana Põld - Kiitus ja karistus kristlikes ja mitte kristlikes peredes
    Irina Satrapinskaja - Usuõpetus algkoolis
    Külli Tõniste - Kas ajalooline Jeesus tegi imesid? Kuivõrd mõjutab inimese vastus sellele küsimusele Tema usuelu?
Diplomitööd 1998. aastal
    Toomas Pajusoo - Joona raamatu selgitav tõlge heebrea keelest
    Edgars Šneiders - Läti Metodisti Kiriku ajalugu

EMK Teoloogiline Seminar | Narva mnt 51, Tallinn | 668 8467 | seminar@emkts.ee
Pank: Eesti Metodisti Kirik | Swedbank IBAN EE842200221010980782