Seminar pakub rakenduslikku kõrgharidust misjoni ja teoloogia erialal. Kõrghariduse omandamiseks tuleb läbida 3 aastane õppeprogramm, mis seob mitmekülgse teoreetilise baasi praktikaga ja toetab vaimulikku kasvamist. Võimalik on läbida ka üheaastane praktilise teoloogia põhikursus. Õppetöö toimub tsükliõppena üks kord kuus kolmapäevast laupäevani.

Teoloogiline Seminar on riiklikult akrediteeritud rakenduslik erakõrgkool

Õppima ootame kristliku koguduse liiget, kes:

 • otsib Jumala tahet oma elus
 • soovib uurida Piiblit lähemalt
 • laiendada oma teadmisi kirikust ja ühiskonnast
 • soovib ennast läbi väljakutsete arendada
 • tahab paremini teenida oma koguduses

Miks tulla õppima Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilisse Seminari?

Seminar pakub head oikumeenilist atmosfääri ja kultuurilist mitmekesisust, sest siin õpivad erinevatest konfessioonidest ja erinevatest rahvustest üliõpilased.

 • Akadeemilise õppe kõrval on suur osakaal erineva sisuga praktikal.
 • Tähtsal kohal on üliõpilase isikliku vaimuliku kujunemise toetamine osadusgruppide ja ühise teenimise kaudu.

Lisaks põhiõppejõududele õpetavad seminaris ka külalislektorid teistest kõrgkoolidest, kes esindavad teoloogilise mõtlemise mitmekesisust ja toovad endaga kaasa erinevate kultuuride kristliku teenimise kogemust.

Meie lõpetajad töötavad:

 • Vaimulikena erinevates konfessioonides
 • Kaplanitena sõjaväes ja vanglates
 • Mitmesugustes kristlikes organisatsioonides näiteks misjonitöö, diakooniatöö ja hingehoiu valdkonnas.
 • Teistes inimese heaolule suunatud asutustes näiteks sotsiaaltöö, laste- ja noortetöö sfääris.

 

Vastuvõtust veel:

Põhilised seminari vastuvõtutingimused on kristlikku kogudusse kuuluvus, keskkoolitõend ja õppekeele tundmine B2 tasemel. Me ootame eelkõige õppima töötegijaid koguduses, kes soovivad arendada oma teenimist ja võimendada oma mõju laiapõhjalise kristlikku kõrgharidusega. Üliõpilaskandidaadilt soovime näha avatust õppida ja motivatsiooni saadud teadmisi kristlikus teenimises rakendada. 

Sisseastuja esitab:

 1. Seminari vormil avalduse (PDF formaadis)
 2. Pastori soovituse seminari vormil (PDF formaadis). Soovituse annab selle koguduse vaimulik, kus üliõpilaskandidaat käib ja teenib. Soovitaja võtab endale vastutuse toetada üliõpilase vaimulikku kujunemist õppeaja jooksul. Soovitaja kohustab seminarile teada anda, kui tudeng lahkub kogudusest.
 3. Keskharidust tõendava diplomi koopia või skaneeritud PDF fail
 4. Isikut tõendava dokumendi koopia või skaneeritud PDF fail
 5. Elektroonilise dokumendifoto (jpg formaadis)
 6. Essee teemal „Miks tahan õppida teoloogiat ja kuidas kavatsen õpitut rakendada“ (1-1,5 lk)

Vastuvõtu kuupäevad

Seminari võetakse õppima kord aastas augustis. Ootame teie täidetud vorme, dokumente ja esseed

10. augustiks

Võite saata need elektrooniliselt seminari e-posti aadressile: seminar(at)emkts.ee. Täidetud blanketid võib saata ka postiga seminari aadressile: EMK Teoloogilise Seminar, Narva mnt 51, 10152 Tallinn.

Kui üliõpilaskandidaat vastab nõetele, siis saab ta kutse ilmuda vastuvõtukomisjoni vestlusele augusti keskel. Lisaks vestlusele tuleb kandidaadil läbida piiblitundmise test.

NB! Kui sisseastuja võetakse vastu, algab esimene 2018 aasta sessioon juba 28. august-1. september.

 

Õppeteenustasu määrad ning tasumiskord

Üliõpilaste õppeteenustasu 2018/19 õppeaastal: 1700 € õppeaastas

Üliõpilane, kes on II õppeaastaks täitnud 75% õppekavast, võib taotleda õppeteenustasu soodustust:

 • Metodisti Kiriku liige 56% ulatuses (makstes õppeteenustasu 750 )
 • muu kristliku kiriku liige 35% ulatuses (makstes õppeteenustasu 1100 ).

Üksikute ainete võtmisel 1 ainepunkti (EAP) tasumäär 28 €

Korduseksami tasumäär 28 €

Õppemaksu tasutakse kaks korda aastas:

I poolaasta õppemaks 15. oktoobriks
II poolaasta õppemaks 15. veebruariks

Õpingute katkestamise või loengutesse mitteilmumise korral juba tasutud õppemaksu ei tagastata.

 

 

 

Õppetöö toimub tsükliõppena, kus auditoorne õpe toimub kord kuus kolmapäevast laupäevani, oluline osa on tudengi iseseisval õppel.

Seminaris on võimalik õppida:

 • Täiskoormusega - üliõpilane täidab kokku vähemalt 75 % (st. 45 EAP aastas) nominaalajaga õppekavast.
 • Osakoormusega - üliõpilane täidab kumulatiivselt 50 kuni 74 protsenti (ehk 30-44 EAP õppeaastal) õppekavast.
 • Eksternina - Eksternõpe on avatud nendele, kellel on soov omandada teoloogiline haridus, aga puudub võimalus õppida täis- või osa- koormusega. Eksternõppija vastuvõtt toimub üliõpilastega samadel tingimustel. Eksternõppijal ei ole riikliku üliõpilase staatust, kuid tal on võimalus täita õppekava oma tempos, sealhulgas sooritada ained ning kaitsta lõputöö. Ekstern osaleb õppetöös koos üliõpilastega ja läbib ained samadel tingimustel.

Nominaalne õppeaeg Seminaris on 3 aastat. Õpingute maht ja õpingute maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP, ing. k ECTS).

Võimalik on läbida ka üheaastane praktilise teoloogia põhikursus, mille läbimisel saab diplomi.

 

Avalduse blanketid PDF formaadis:

Paberkujul avalduse blanketid saab ka seminari õppekorralduse assistendilt.

 

 

EMK Teoloogiline Seminar | Narva mnt 51, Tallinn | 668 8467 | seminar@emkts.ee
Pank: Eesti Metodisti Kirik | Swedbank IBAN EE842200221010980782